Hoe gebeurt de bal-toss bij de opslag (video!)

by Walter
(As)

In deze video wordt duidelijk gemaakt hoe en waar de toss wordt uitgevoerd.
Heeft iemand andere opmerkingen of ervaringen met de bal-toss?

Comments for Hoe gebeurt de bal-toss bij de opslag (video!)

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 30, 2010
Rating
starstarstarstarstar
gewichtsverplaatsing bij bal toss
by: wda65

Hi,

De meesten (95%) beginnen in de uitgangshouding met het zwaartepunt (gewicht) voornamelijk op het voorste been. (zie video)

Dan spreiden ze de armen en het gewicht gaat naar achter (samen met het racket).

Bij het wapenen (smashhouding) verplaats zich het gewicht weer naar voor en worden de benen gestrekt om vervolgens de bal te slaan.

Samengevat:

zwaartepunt: voor - achter - voor!

Veel succes!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tips & Tricks.