TENNIS TEACHING GBA (ST)


Hier vind je de uitleg mbt de 9 Playing Shots 


PLAYING SHOTS (de respons)

 '9 Playing Shots' (*)

(*) Bewerking van E. Giffenig's 'The 5 essential groundstroke variations'
uit het boek 'Developing High Performance Tennis Players'.


Via een analyse van de contexten en mogelijke responsen in elke spelsituatie (4), heb ik een negental verschillende 'PLAYING SHOTS' uitgewerkt die men praktisch kan gebruiken in elke context (+100).

De kleur geeft aan in welke hoofdbedoeling deze meestal worden gebruikt.

VOORKOMEN VAN SCOREN door de druk te verlagen (DVL) of neutraliseren

OPBOUWEN door de druk te controleren (DC)

SCOREN door de druk te verhogen (DVH) en het punt uiteindelijk te winnen 

Je kan in bovenstaande tabel zien hoe de playing shots MEESTAL worden ingezet door de ++ en de + op te zoeken.

De eerste (hoofd)intentie (=meestal) komt het meest voor op het recreatieve niveau.

De volgende intenties (ook) zijn variaties die ter beschikking staan van de speler naarmate zijn technische -en tactische bagage groter wordt.


 • The Lifting Shot 
 • meestal om te neutraliseren - ook om te scoren met bv. een lob - ook om naar het net te gaan in 2de tijd = Opk of approach - of aan te vallen door de speelrichting te veranderen vanuit de baseline of om de tegenstander een ongewenst hoog contact aan te bieden "smeren"

 • The Stretched Out Shot
 • meestal om te neutraliseren - ook om te scoren - of om gedwongen te approachen

 • The Off the Bounce Shot

  meestal om te neutraliseren - ook om te controleren en ook om aan te vallen - om te scoren - om te naar het net te gaan

 • The Building Shot 
 • meestal om het aan te vallen - of om naar het net te gaan = opkomen

 • The Dipping Shot (meest inzetbare shot)

         meestal om aan te vallen -  ook om te neutraliseren- ook om te                               tegenaanvallen of te scoren of om naar het net te gaan (=approachen)

 • The Inside Shot

         meestal om aan te vallen EN om om te scoren als je in het veld staat

 •  The Schoulder Level Shot 
 • meestal om om te scoren - ook om aan te vallen - of initiatief/control te nemen

 • The Inside Shot 
 • meestal om te scoren - ook om aan te vallen - of te neutraliseren 

 • The Drop Shot 
 • meestal om te scoren - ook om aan te vallen - of om op te bouwen/control

 • The Go for It Shot 
 • meestal om te scoren - ook om aan te vallen - naar het net te gaan, om initiatief te nemen - om een tegenaanval te spelen - of ook om te neutraliserenVan Game Based Approach naar Teaching Tennis

SideBar


Hollistische benadering (=alle domeinen)

-Emotioneel-Mentaal

 (goed/slecht vs juist/fout)


Tactisch - Technisch 

(shotkeuze vs biomechanica)


Conditioneel 

(handelingen met ritme en in balans)


- Voeding - Beweging (energie input vs energie output)

GBA-methode

De beste online informatiebron voor trainers mbt situatietraining kan je vinden op:

ACE COACH

ACE COACH

KERNBEGRIPPEN


Visie GBA/ST

Hoofdbedoelingen (3)

Shot-keuze (+100)

SPELSITUATIES (4)

SHOT-CYCLUS

SHOT-INTENTIES (8)

PLAYING-SHOTS (9)

Variability Quotient

Program-2-Focus