TENNIS TEACHING GBA (ST)


Hier vind je de SHOTSITUATIE verder uitgewerkt 


Shot Situaties (de context) en Shot Intenties

Het ideale scenario is dat als je als eerste aan zet bent (Opslag) jij meteen het punt wint met het 1ste shot (b1). Het volgend scenario is even ideaal, je tegenstander krijgt met zijn respons het niet voor mekaar om je een andere dan groene context voor te schotelen en jij scoort met één van de volgende shots (b3-b5-b7-...). Dus in ideale scenario's bestaat er enkel een defensieve (rode) en een offensieve (groene) context.

Uiteraard zijn de meeste punten niet te gieten in een ideaal scenario. Er ontstaat regelmatig noch een groene (lage druk=P-) noch een rode (hoge druk=P+) situatie, maar een oranje (matige druk= P+-) situatie Deze situatie noem ik de controlerende (oranje) context. 


De context is ROOD (hoge druk(P+) situatie)
= WEL onder ZWARE tijd- en/of ruimtedruk
RESPONS
Sla Neutraliserend - Take the Pressure Off


HOOFDBEDOELING is om MIJN respons te doen LUKKEN!

===>om uit de rode context of hoge druk situatie te geraken!

De context is dermate moeilijk te verwerken ( = in hoge tijd- en/of ruimtenood) dat je gedwongen wordt te kiezen voor een "drukverlagende shot-intentie".

De tegenstander dwingt jou om voor een noodoplossing te gaan.

(Een 'alles of niets', dus "tegenaanval" shot-intentie is uitzonderlijk ook een optie)De context is ORANJE (matige druk(P+-) situatie)
= WEL onder MATIGE tijd- en/of ruimtedruk
RESPONS
Sla Kontrolerend - Control the Pressure


HOOFDBEDOELING is om ZIJN respons te doen MISLUKKEN!

==> om in een groene context of lage druk situatie te geraken!

De context is noch makkelijk, noch moeilijk (geen hoge tijd -en/of ruimtenood) zodat je het best kiest voor een "druk controlerende shot-intentie". 

Jij dwingt de tegenstander tot een goede respons!De context is GROEN (lage druk(P-) situatie)
= NIET onder tijd- en/of ruimtedruk
RESPONS
Sla Drukverhogend - Put Pressure On


HOOFDBEDOELING is om een FOUTE respons af te dwingen!

==>1. om het punt rechtstreeks te winnen met een winner (W)

==>2. om het punt door een afgedwongen fout te winnen (FE)

==>3. om de tegenstander zwaar onder druk te houden (setup) en met de volgende shot met een W of  FE (Forced Error) het punt te winnen.

De context is dermate makkelijk te verwerken (lage tijd- en/of ruimtenood) dat je het best kiest voor een "drukverhogende shot-intentie".

Jij dwingt de tegenstander in de fout en jij wint het punt!

* Je kan mijn artikel "Tactisch slimmer spelen door gebruik van een kleurcode" lezenDe 8 Shot-intenties 

Slaan met een bedoeling is ESSENTIEEL in een wedstrijd én prima om een tactisch kader aan te reiken, maar nog te algemeen om er in de praktijk gebruik van te kunnen maken. Eerst ga ik de meest voorkomende context verder verfijnen:


De oranje context

komt vaak voor bij spelers die aan elkaar gewaagd zijn op het recreatieve niveau

 • het controleren via verschillende shots en trachten zich een kans te creëren door initiatief te nemen is dikwijls het geval, zeker als de opslag en terugslag niet dominant zijn. 

De groene context

komt vaak voor als de wedstrijd onevenwichtig is en bij de professionele spelers.

 • als één van beide spelers duidelijk de betere is dan dwingt hij veel kansen om te scoren af en zal hij vanuit deze context telkens voor het punt afmaken gaan
 • als beide topspelers zijn dan is deze context wel doorslaggevend voor de winst, het is dan ook aangeraden veel aandacht aan deze context te besteden, want er komen 4 shot-intenties in voor 

De rode context

komt vaak voor bij beginners en bij de professionele spelers

 • beginners ervaren zeker in het begin van hun ontwikkeling alle situaties als moeilijk. 
 • na die beginfase komen zij het vaakst in de oranje situaties terecht en kunnen door gebrek aan wapens geen echte groene situatie afdwingen
 • bij beginners en topspelers in deze context superbelangrijk

Een verdere verfijning van de mogelijke oplossingen (=respons) is dan ook nodig om de meest voorkomende situaties concreter en beter te kunnen aanpakken!


SAMENVATTING

Het ideale scenario van een punt spelen is dus via de opslag de tegenstander in de rode context te houden totdat je het punt afmaakt. Uiteraard is dit niet altijd (eigenlijk zelden) haalbaar omdat de intentie van de speler aan de terugslag is om hetzelfde na te streven.


"Take the pressure off"  (rode context of hoge druk situatie)

1.==> To Neutralise (neutraliseren door tijd te kopen= NIET neutraal spelen!

2.==> To Go for All or Nothing (alles of niets spelen, door een tegenaanval!)

3.==> To Approach Defensively (gedwongen opkomen naar het net)

 

"Control the Pressurel" (oranje context of matige druk situatie)

4.==> To Control  (controleren) 


"Put the Pressure On" (groene context of lage druk situatie)

5.==> To Attack (aanvallen)

6.==> To Approach Offensively (uit eigen initiatief opkomen naar het net)

7.==> To Counter Attack (tegenaanvallen of Attack and Finish)

8.==> To Finish the point (scoren)In onderstaand schema zie je de Variability Quotient, deze geeft aan hoeveel Shot-Intenties met één bepaalde Playing Shot gespeeld kunnen worden. Het schema kan je steeds aanvullen aan de hand van je persoonlijke voorkeuren. 

Hieronder heb ik een schema opgesteld die voor elk speelniveau aangeeft welke Playing Shots meest relevant zijn ifv de Shot-Intenties.

Bv. Programma to Focus voor Beginners zijn de meest relevante Shot-Intenties:

1. To Neutralise, 4. To Control, 5. To Attack en 6. To Counter 

Deze zijn met de volgende 4 Playing Shots te spelen

1. To Neutralise met de Lifting Shot,                                                                      4. To Control met de Outside Shot (NCOD) en Inside shot (COD)                            5. To Attack en 6. To Counter met de Dipping Shot

Je kunt ook opmaken uit het schema dat je voor 8 Shot Intenties minstens 39 opties hebt afhankelijk van de relevante Context van de Shot-Situatie.Shot-selection

De shot-keuze is de laatste stap voor de uitvoering.

Sla ik aanvallend met een backhand langs de lijn of draai ik naar mijn forehand en speel ik een in-side-in om te scoren?

Hoe kunnen we de juiste shot-keuze 'treffen' uit legio mogelijkheden?

Het beslissingsproces wordt uiteraard in de training geautomatiseerd en gebeurd in een breukdeel van een seconde! 

In één van de 4 spelsituaties ontstaat er een shot-situatie. Deze bestaat uit een context met verschillende elementen afhankelijk van het niveau van de ontvangende speler worden deze opgepikt. Hij zal uit die informatie een respons kiezen en omzetten in een uitvoering onder de vorm van 'Playing Shots'. Deze keuze is onderhevig aan verschillende stappen die hij 'geautomatiseerd' doorloopt.

In het leerproces wordt eerst beslist welke hoofdbedoeling (3) gekozen wordt. Een methode die je bij beginners gebruikt is rood-oranje-groen gebruiken om mentale link te leggen met de kwaliteit van de aankomende bal.

Daarna spreek je meteen van de hoofdbedoelingen die met hun definitie al duidelijk maken met wat voor een mentale attitude je zou moeten spelen. Deze mentale attitude stuurt voornamelijk je shot- agressiviteit, die heel belangrijk is voor de definitieve shot-kwaliteit.

Voor de verfijning maken we gebruik van shot-intenties (8) die een nog scherper beeld geven van hoe onze respons eruit moet zien. Het is een algemene stap maar noodzakelijk om tot de laatste stap van tactische uitvoering te komen.

De laatste mentale verfijning (visualiseren) is om voor elke intentie een optimale bal-gedrag en bal-traject te realiseren. Omdat het onmogelijk is alle opties (+10.000) in detail en afzonderlijk te trainen, giet ik deze in 9 Playing Shots met duidelijke referenties (balgedrag en balbaan), waarvan de kwaliteiten progressief opgevoerd kunnen worden naarmate je spelniveau stijgt en je ook in andere spelsituaties terecht komt zoals in het netspel.


Hieronder vind je een schematische voorstelling (correctie 4 spelsituaties):


PLAYING SHOTS

De '9 Playing Shots'
(afgeleid van Edgar Giffenig's 'The 5 essential groundstroke variations', zie Developing High Performance Tennis Players)

Via een analyse van de contexten en mogelijke responsen in elke spelsituatie (4), heb ik een achttal verschillende 'PLAYING SHOTS(9) gekozen die men praktisch kan uitvoeren in elke context (+100).

De kleuren geven aan in welke hoofdbedoeling deze worden gebruikt.

De eerste intentie komt het meest voor het recreatieve niveau.

De verdere intenties zijn variaties die ter beschikking staan van de speler naarmate zijn technische -en tactische bagage groter wordt.


 • The Lifting Shot 
 • meestal om te neutraliseren - ook om te scoren met een lob - ook om naar het net te gaan in 2de tijd - de speelrichting te veranderen -  of om de tegenstander een ongewenst hoog contact aan smeren

 • The Stretched Out Shot
 • meestal om te neutraliseren - ook om te scoren -  om defensief te approachen

 • The Off the Bounce Shot
 • meestal om te neutraliseren - om aan te vallen - ook om te scoren - of ook om te naar het net te gaan

 • The Outside Shot 
 • meestal om de controle te behouden - ook om aan te vallen - of ook om naar het net te gaan

 • The Schoulder Level Shot 
 • meestal om aan te vallen - ook om te scoren - of initiatief te nemen

 • The Inside Shot 
 • meestal om aan te vallen - ook te controleren - of om te scoren 

 • The Drop Shot 
 • meestal om te scoren - aan te vallen - of ook om op te bouwen

 • The Go for It Shot 
 • meestal om te scoren - maar ook om aan te vallen - naar het net te gaan, om initiatief te nemen - om een tegenaanval te spelen - of ook om te neutraliseren

 • The Dipping Shot 
 • meestal om een tegenaanval te spelen - om een aanval te spelen - om te scoren of ook om naar het net te gaan (=approachen)Shot-functies = S-P-P


Shotfuncties gebruik ik als een tool om de tactische uitvoering te visualiseren met een set van bal-kwaliteiten ifv de mogelijkheden van de speler(ster) en de context van de shotsituatie om de nodige PRECISIE te bekomen!

Spin= Effect ==> Type van spin (slice, back, top) en hoeveel (weinig, matig, veel)

Power= Vaart ==> Snelheid van verplaatsing van de bal

Placement= Plaatsing ==> Lengte (=vaart + spin + hoogte) + Richting

 Een shot-functie is dus een combinatie van bal-kwaliteiten. Elke shot wordt bepaald door alle kwaliteiten, maar enkele zijn doorslaggevender voor het succes van je shot-keuze. 


Aan elke shot-intentie hangt een dominante shot-functie vast!

 • Neutraliseren               ==> PLACEMENT <=LENGTE en RICHTING                Alles of Niets               ==>SPIN <= ROTATIE en LENGTE                              Approach (defense)      ==>PLACEMENT <=LENGTE en RICHTING          Controleren                 ==> PLACEMENT <=LENGTE en RICHTING                Aanvallen                    ==> POWER <= VAART en RICHTING                        Tegenaanval                ==>SPIN <= ROTATIE en LENGTE                              Approach (offense)      ==> PLACEMENT <=LENGTE en RICHTING                Scoren                        ==> PLACEMENT <=LENGTE en RICHTING
Welke progressies doorloopt de GBA methodiek?


SPEL-TACTISCHE FASEN

 • Fase 1: ‘Samen Doen lukken’
 • Fase 2: ‘Samen Doen lukken in beweging’
 • Fase 3: ‘Doen mislukken’
 • Fase 4: ‘Scoren’
 • Fase 5: Speltypische shotsituaties
 • Fase 6: Speelstijltypische shotsituaties

Uit welke balkwaliteiten bestaat een shot?

Een shot bestaat uit 5 balkwaliteiten:
(vertaald in een artikel 'SARAH' –> klik hier)

1. een bepaald balgedrag:

- vaart = snelheid + spin; lage, matige of hoge vaart

- hoeveel spin of effect; weinig, matig of veel spin

- type spin of effect; - topspin, backspin, slice of combinatie (bv. bij kickserve)

2. een bepaald baltraject of balbaan;(strak, in boogvorm, in lobvorm of hoge boog)

- richting; richten naar FH/BH zijde, COD, NCOD, body,ABC, centraal       
- hoogte=
afstand over het net; laag, medium of hoog over het net

* lengte; kort, half-court, 3/4-court of diep

(*) is een samengestelde kwaliteit van vaart én hoeveel spin én hoogteVan Game Based Approach naar Teaching Tennis

SideBar


Hollistische benadering (=alle domeinen)

Emotioneel - Mentaal (goed/slecht vs juist/fout)


Tactisch - Technisch (shotkeuze vs biomechanica)


Conditioneel (handelingen met ritme en in balans)


- Voeding - Beweging (energie input vs energie output)

GBA-methode

De beste online informatiebron voor trainers mbt situatietraining kan je vinden op:

ACE COACH

ACE COACH

KERNBEGRIPPENShot-situatie(context)


Shot-Intenties


Shot-Keuze


Playing Shots


Shot-Functies