TENNIS TEACHING GBA (ST)


Hier vind je de SHOTSITUATIE verder uitgewerkt 


Shot Situaties en Hoofdbedoelingen

De context is ROOD
= WEL onder ZWARE tijd- en/of ruimtedruk
De respons is
Sla Neutraliserend (Take the Pressure Off)

HOOFDBEDOELING is om jouw respons te doen LUKKEN!

===>zodat jij in de balwisseling blijft!

De context is dermate moeilijk te verwerken (zware tijd- en/of ruimtenood) dat je gedwongen wordt te kiezen voor een "neutraliserende" of "scorende" shot (alles of niets), met als gevolg...

De tegenstander dwingt jou om voor een noodoplossing te gaan, doe je dat foutief, dan gaat hij voor de winst! De context is ORANJE
= NIET onder ZWARE tijd- en/of ruimtedruk
De respons is
Sla dwingend (Take Control or Initiative)

HOOFDBEDOELING is om een zwakke respons af te dwingen!

===> zodat jij met je volgende scorende shot het punt kunt winnen!

De context is niet makkelijk, maar dermate goed te verwerken (geen zware tijd -en/of ruimtenood) dat je voor een "dwingende shot" kunt kiezen, met als gevolg...

Jij dwingt de tegenstander tot een gelijkaardige kwalitatieve respons af, zoniet ga je voor de winst!De context is GROEN
= NIET onder tijd- en/of ruimtedruk
De respons is
Sla Scorend (Take the Point)

HOOFDBEDOELING is om zijn respons te doen MISLUKKEN!

===>zodat je het punt rechtstreeks wint!

De context is dermate makkelijk te verwerken (geen tijd- en/of ruimtenood) dat je voor een "scorende shot" mag kiezen, met als gevolg...

Jij dwingt de tegenstander in de fout en jij wint het punt!
De 6 Shot-intenties 

Slaan met een bedoeling is ESSENTIEEL in een wedstrijd én prima om een tactisch kader aan te reiken, maar nog te algemeen om er in de praktijk gebruik van te kunnen maken. Eerst ga ik nog de oranje context verder verfijnen.

De rode context komt het meest voor bij beginners en wereldtoppers.

De oranje context is de meest uitgebreide en komt het meest voor, tenminste bij 2 spelers die aan elkaar gewaagd zijn (niet beginners en wereldtoppers). In deze context krijg je de kans om het punt te controleren of zelfs te domineren.

De groene context komt het meest voor als de wedstrijd onevenwichtig is en het minst als de tegenstanders gelijkwaardig zijn.

Een verdere verfijning van de mogelijke oplossingen (=respons) is dan ook nodig om de meest voorkomende situaties concreter en beter te kunnen aanpakken!


"Take the pressure off" (RODE CONTEXT)
1. ==> To Neutralise (neutraliseren NIET neutraal spelen!)

"Take Control or Take Initiative" (ORANJE CONTEXT)

2.==> To Build (opbouwen)
3.==> To Attack (aanvallen)
4.==> To Counter Attack (tegenaanvallen)
5.==> To Approach (opkomen naar het net)


"Take the point" (GROENE CONTEXT)
6.==> To Finish the point (scoren)


Shot-selection

De shot-keuze is de laatste stap voor de uitvoering.

Sla ik aanvallend met een backhand langs de lijn of draai ik naar mijn forehand en speel ik een inside-in om te scoren?

Hoe kunnen we de juiste shotkeuze 'treffen' uit die legio mogelijkheden op het juiste moment?

Door een analyse van de contexten in elke spelsituatie (5), zijn er voor mij een achttal verschillende 'PLAYING SHOTS' duidelijk geworden die alle mogelijke responsen dekken. Alle shotkeuzes (honderden) worden in één van deze Playing Shots ondergebracht.

De '8 Playing Shots'
(afgeleid van Edgar Giffenig's 'The 5 essential groundstroke variations', zie Developing High Performance Tennis Players)

PLAYING SHOTS

De kleuren geven aan in welke context deze worden gebruikt. De eerste intentie komt het meest voor in die context. De verdere intenties zijn variaties die ter beschikking staan van de speler naarmate zijn technische -en tactische bagage groter wordt.

 1. The Lifting Shot (meestal om te neutraliseren, ook om naar het net te gaan en om op te bouwen)
 2. The Stretched Out Shot (meestal om te neutraliseren, ook om te scoren)
 3. The Building Shot (meestal om op te bouwen, ook om aan te vallen & ook om te approachen)
 4. The Off the Bounce Shot (meestal om aan te vallen, ook om te scoren, om te neutralisen & om te approachen)
 5. The Dipping Shot (meestal om een tegenaanval te spelen, ook om te approachen, te scoren & om een aanval te spelen)
 6. The Schoulder Level Shot (meestal om aan te vallen, ook om te scoren)
 7. The Drop Shot (meestal om te scoren, ook om op te bouwen)
 8. The Go for It Shot (meestal om te scoren, maar ook om aan te vallen, te approachen, om op te bouwen, om een tegenaanval te spelen & te neutraliseren)


Shot-functies = S-P-P-P 

Shotfuncties gebruik ik als een tool om de tactische uitvoering te visualiseren met een set van balkwaliteiten ifv de mogelijkheden van de speler(ster) en de context van de shotsituatie om de nodige PRECISIE te bekomen!

Spin= Effect ==> Type van spin en Vaart (= spin+snelheid)

Power= Vaart ==> Snelheid + Spin

Pace= Tempo ==> Moment van raken van de aankomende bal + Vaart 

Placement= Plaatsing ==> Lengte (=vaart + hoogte) + Richting

 

Een shot-functie is dus een combinatie van balkwaliteiten. Elke shot wordt bepaald door alle kwaliteiten, waaronder enkele van die kwaliteiten doorslaggevender zijn voor het succes je shot-keuze.

Aan elke shot-intentie hangt een dominante shot-functie vast.

 • Neutraliseren ==> PLACEMENT
 • Opbouwen ==> POWER
 • Aanvallen ==> PACE
 • Tegenaanval ==>SPIN
 • Approach ==> PLACEMENT
 • Scoren ==> PLACEMENTPLAYING SHOTSShot-functies RICHTINGLENGTEVAARTSPINHOOGTE
The Lifting Shot
Rode Context
PLACEMENT
++
+++
+
++++
+++++
The Building Shot
Oranje Context
POWER
+
++
+++
...
...
The Schoulder Level Shot
Oranje Context
PLACEMENT
++
+++
...
+
...
The Drop Shot
Groene Context
PLACEMENT
...
+
...
+++
++
The Dipping Shot
Oranje Context
SPIN
+++
...
+
...
++
The Off the Bounce Shot
Oranje Context
PACE
+++
...
++
+
...
The Go for It shot
Groene Context
PLACEMENT
+++
++
+
...
...

Welke progressies doorloopt de GBA methodiek?


SPEL-TACTISCHE FASEN

 • Fase 1: ‘Doen lukken’
 • Fase 2: ‘Doen lukken in beweging’
 • Fase 3: ‘Doen mislukken’
 • Fase 4: ‘Scoren’
 • Fase 5: Speltypische shotsituaties
 • Fase 6: Speelstijltypische shotsituaties

Uit welke balkwaliteiten bestaat een shot?

Een shot bestaat uit 5 balkwaliteiten:
(vertaald in een artikel 'SARAH' –> klik hier)

1. een bepaald balgedrag:

- vaart = snelheid + spin; lage, matige of hoge vaart

- hoeveel spin of effect; weinig, matig of veel spin

- type spin of effect; - topspin, backspin, slice of combinatie (bv. bij kickserve)

2. een bepaald baltraject of baalbaan;(strak, in boogvorm, in lobvorm of hoge boog)

- richting; richten naar pare zijde, centraal of onpare zijde
- hoogte=
afstand over het net; laag, medium of hoog over het net

* lengte; kort, half-court of diep

(*) is een samengestelde kwaliteit van vaart én hoeveel spin én hoogteVan Game Based Approach naar Teaching Tennis

SideBar


Hollistische benadering (=alle domeinen)

Emotioneel - Mentaal (goed/slecht vs juist/fout)


Tactisch - Technisch (shotkeuze vs biomechanica)


Conditioneel (handelingen met ritme en in balans)


- Voeding - Beweging (energie input vs energie output)

GBA-methode

De beste online informatiebron voor trainers mbt situatietraining kan je vinden op:

ACE COACH

ACE COACH

KERNBEGRIPPEN

(Voor meer uitleg klik op de linken)

SPEL-SITUATIES

 1. Opslag
 2. Terugslag
 3. Baseline
 4. Approach & tegenspel
 5. Netspel & tegenspel


SHOT-SITUATIES


PROGRESSIE IN GBA


SHOT-INTENTIES

SHOT-KEUZE

PATTERNS

BALKWALITEITEN

SHOT-FUNCTIES