TENNIS TEACHING GBA (ST)


Hier vind je de uitleg over de Context en de Respons 


De juiste shotkeuze 'treffen' uit +100 opties, hoe? 

Inleiding

Ik wil je een overzicht bieden van de methodiek door met de laatste stap vóór de uitvoering te beginnen net vóór raken van de bal, de slag eigenlijk .

"Sla ik aanvallend met een backhand langs de lijn of draai ik naar mijn forehand en speel ik een in-side-in om te scoren?"

Het beslissingsproces wordt uiteraard in de training geautomatiseerd en gebeurd in een breukdeel van een seconde! 

De aanpak fase1


In ieder van de 4 Spelsituaties ontstaat er steeds Puntsituatie. Deze wordt vertaald naar een Shot Cyclus om er oefenstof uit te kunnen filteren. De Shot Cyclus bestaat uit een Context & Respons met verschillende elementen die wel of niet opgenomen worden in de analyse afhankelijk van het niveau van de ontvangende speler.

De coach en speler zal uit die informatie een respons kiezen en omzetten in een tactische uitvoering (zie balkwaliteitenonder de vorm van één van de '9 Playing Shots'. 

In het leerproces van een beginner wordt eerst beslist in welke van de 3 contexten men zich bevindt. Een methode die ik gebruik is met de kleuren rood-oranje-groen de link te leggen met de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van de aankomende bal of de te verwerkende context.

Snel daarna spreek ik meteen van de 3 hoofdbedoelingen of responsen. Deze zijn eenvoudig en helder: 'Neutraliseer of verlaag de druk', 'Controleer of controleren van de druk' en 'Domineer of verhoog de druk'.

Deze definities maken snel duidelijk met wat voor een mentale attitude je zou moeten spelen. Deze mentale attitude stuurt voornamelijk je shot-intensiteit, die heel belangrijk is voor de definitieve shot-kwaliteit.

De aanpak fase 2

Een stap verder maken we gebruik van de 9 shot-intenties, met elk een specifieke naam, die ons een scherper mentaal beeld geeft van de optimale respons. De optimale respons wordt vertaald naar een specifieke baltraject en een aantal balkwaliteiten.

De kans om te verbeteren verkrijgen we door de feedback van deze uitvoering. Correct kunnen analyseren is dus een essentieel deel van het leerproces.

Voor elke intentie is er een optimaal bal-gedrag en bal-traject. Deze aanpak is geschikt voor alle niveau's (zie hieronder) en heb ik schematisch voorgesteld in een tabel. Deze P2F-tabel is ook een uitstekende tool om te gebruiken voor je lesplanning mbt de tactische uitvoering zoals het vereist is in de GBA visie. Vanuit de tactiek de techniek aanscherpen...

Omdat het onmogelijk is alle opties (+100) in detail én afzonderlijk te trainen, vertaal ik de tactische uitvoering in 9 Playing Shots. Elk met duidelijke referenties van  balgedrag en -traject. Deze kwaliteiten worden progressief opgevoerd naarmate het speelniveau stijgt. 


Schematische voorstelling:

De context of shot-situatie

Het ideale scenario is dat als je als eerste aan zet bent (Opslag) en jij meteen het punt wint met een ace of service winner (b1=bal 1). 

Het volgend scenario is net zo te verkiezen, je tegenstander (tg) krijgt met zijn respons (terugslag) of servicereturn (b2=bal 2) het niet voor mekaar om je een andere dan groene context voor te schotelen en jij scoort met de volgende shot (b3=bal 3)

Dus in ideale scenario's bestaat er enkel een scorende (groene) context die met de opslag begint en een defensieve (rode) context vanuit de terugslag. 

Uiteraard volgen de meeste punten geen ideaal scenario.

Voor beginnende spelers komt de rode of defensieve context het meest voor. Bijna alle situaties zijn moeilijk voor beginners en proberen dus vooral niet in de fout te gaan.

Voor gevorderden komt de oranje of controlerende context het meest voor. Vele situaties zijn verwerkbaar, maar door gebrek aan dwingende playing-shots wordt de tegenstander zelden tot een 'forced error' (FE) gedwongen. Zij maken nog veel 'unforced errors' (UE).

Voor competitiespelers (>=B-niveau) komt ook de oranje of controlerende context het meest voor. De meeste situaties zijn verwerkbaar, maar zij kunnen wel regelmatig de tegenstander tot een 'forced error' (FE) dwingen. Hun shot-selectie is duidelijk effectiever.

Voor topspelers komt de groene context of scorende én de rode of defensieve context het meest voor. Bijna alle situaties zijn van extreme druk die de groene of de rode context bepalen. Het is dikwijls der op of der onder.

Hier speelt de groene context de doorslag, wie van beide werkt zich (afdwingen) het meest in een groene scorende context en maakt het af?


De Respons of hoofdbedoeling


In de rode context


De context is ROOD (hoge druk(P+) situatie)
= WEL onder ZWARE tijd- en/of ruimtedruk
RESPONS
Sla Neutraliserend - Decrease the Pressure


De tg dwingt jou om voor een noodoplossing te gaan!

De context is dermate moeilijk te verwerken ( = in hoge tijd- en/of ruimtenood) dat je gedwongen wordt te kiezen voor een

"druk verlagende (DVL) of neutraliserende shot-intentie"

DECREASE THE PRESSURE

De HOOFDBEDOELING is om MIJN respons te doen LUKKEN!

  ==> om uit de rode context of hoge druk situatie te geraken!


Omgekeerd is het de Tg willen
"VOORKOMEN VAN SCOREN"


In de oranje context


De context is ORANJE (matige druk(P+-) situatie)
= WEL onder MATIGE tijd- en/of ruimtedruk
RESPONS
Sla Dwingend - Control the Pressure


Jij dwingt de tg tot een kwaliteitsvolle respons!

De context is matig=noch makkelijk, noch moeilijk (geen hoge tijd -en/of ruimtenood) zodat je het best kiest voor een

"druk controlerende (DC) of initiatiefrijke shot-intentie"

CONTROL THE PRESSURE

De HOOFDBEDOELING is om de Tg ZIJN respons te doen MISLUKKEN!

==> om zelf in een groene context of lage druk situatie te geraken!


Omgekeerd is het de tg verhinderen de controle over het puntverloop te doen verkrijgen
"CONTROLEREN VAN HET PUNT"


In de groene context


De context is GROEN (lage druk(P-) situatie)
= NIET onder tijd- en/of ruimtedruk
RESPONS
Sla ontwrichtend - Create Overpressure


Jij dwingt de Tg in de fout en jij wint het punt!

De context is dermate makkelijk te verwerken (lage tijd- en/of ruimtenood) dat je het best kiest voor een

"overdruk genererende (DVH) of scorende shot-intentie"

INCREASE THE PRESSURE

HOOFDBEDOELING is om een FOUTE respons AF TE DWINGEN!

==>1. om het punt rechtstreeks te winnen met een winner (W)

==>2. om het punt door een afgedwongen fout te winnen (FE)

==>3. om de tegenstander zwaar onder druk te houden en met de volgende shot met een W of  FE (Forced Error) het punt te winnen.


Omgekeerd is het eenvoudig te vertalen naar het willen
"SCOREN"

* Lees mijn artikel "Tactisch slimmer spelen door gebruik van een kleurcode" lezenVan Game Based Approach naar Teaching Tennis

SideBar


Hollistische benadering (=alle domeinen)

-Emotioneel-Mentaal

 (goed/slecht vs juist/fout)


Tactisch - Technisch 

(shotkeuze vs biomechanica)


Conditioneel 

(handelingen met ritme en in balans)


- Voeding - Beweging (energie input vs energie output)

GBA-methode

De beste online informatiebron voor trainers mbt situatietraining kan je vinden op:

ACE COACH

ACE COACH

KERNBEGRIPPEN


Visie GBA/ST

Hoofdbedoelingen (3)

Shot-keuze (+100)

SPELSITUATIES (4)

SHOT-CYCLUS

SHOT-INTENTIES (8)

PLAYING-SHOTS (9)

Variability Quotient

Program-2-Focus