TENNIS TEACHING GBA (ST)


Hier vind je de uitleg van de 8 shot-intenties 


De 8 Shot-intenties 

Slaan met een bedoeling is ESSENTIEEL in een wedstrijd én prima om een tactisch kader aan te reiken, maar nog te algemeen om er in de praktijk gebruik van te kunnen maken. Ik begin met de context toe te lichten:


De oranje context of het willen INITIATIEF NEMEN/CONTROLEREN (DC)

         komt vaak voor bij spelers die aan elkaar gewaagd zijn

  • ze proberen de leiding of het initiatief te nemen via verschillende shots en trachten zich hiermee een kans te creëren. Dit is veruit het meest voorkomende scenario zeker als de opslag en terugslag niet dominant zijn. 

De groene context of het willen SCOREN (DVH)

         komt vaak voor als de wedstrijd onevenwichtig is én bij de                               professionele spelers.

  • als één van beide spelers duidelijk de betere is dan dwingt hij veel kansen om te scoren (direct of met een forced error) af en zal hij vanuit deze context telkens voor het punt te gaan.
  • als beide topspelers zijn dan is deze context wel doorslaggevend voor de winst, het is dan ook aangeraden veel aandacht aan deze context te besteden.


De rode context of het willen VOORKOMEN VAN SCOREN (DVL)

         komt vaak voor bij beginners en bij professionele spelers als tegenzet           van het scoren

  • beginners ervaren zeker in het begin van hun ontwikkeling alle situaties als moeilijk. 
  • na die beginfase komen zij het vaakst in de oranje situaties terecht en kunnen door gebrek aan wapens geen echte groene situatie afdwingen
  • voor beginners én topspelers is deze context superbelangrijk

Een verdere verfijning van de mogelijke oplossingen (=respons) is dan ook nodig om de meest voorkomende situaties concreter en beter te kunnen aanpakken!


SAMENVATTING

Het ideaal scenario van een punt spelen is dus via de opslag direct te scoren wat tot heden niemand continu heeft gerealiseerd. Het bijna ideaal scenario is de tegenstander vanuit de opslag in de rode context te brengen en te houden totdat je het punt afmaakt. Ook dit is uiteraard niet altijd (eigenlijk zelden voor iedereen behalve het neusje van de zalm) haalbaar omdat de intentie van de speler aan de terugslag gelijkaardig is."Decrease the Pressure"  (Voorkomen van Scoren .... bij hoge druk-situatie)

1.==> To Neutralise (neutraliseren door tijd te kopen= NIET neutraal spelen!) 

2.==> To Go for All or Nothing (alles of niets spelen, door een tegenaanval!)

3.==> To Approach Defensively (gedwongen opkomen naar het net)

4.==> To Counter Attack (tegenaanvallen of Attack and Finish)

 

"Control the Pressure" (Initiatief/Controleren ..... bij matige druk-situatie)

5.==> To Take Control  (de leiding of initiatief nemen) 

6.==> To Attack (aanvallen)

7.==> To Approach Offensively (uit eigen initiatief opkomen naar het net)


"Increase the pressure" (Scoren ..... bij lage druk-situatie)

8.==> To Finish the point (scoren)

In onderstaand schema zie je de Variability Quotient. (EXTRA INFO)

Dit geeft aan hoeveel Shot-Intenties met één bepaalde Playing Shot (zie verder) gespeeld kunnen worden. Met andere woorden hoe dikwijls ik één bepaalde Playing Shot kan inzetten voor verschillende Shot-Intenties. De ++ is de meest voorkomende Playing Shot voor een bepaalde Shot-Intentie.

Het schema kan je steeds aanvullen aan de hand van je persoonlijke voorkeuren. 


Van Game Based Approach naar Teaching Tennis

SideBar


Hollistische benadering (=alle domeinen)

-Emotioneel-Mentaal

 (goed/slecht vs juist/fout)


Tactisch - Technisch 

(shotkeuze vs biomechanica)


Conditioneel 

(handelingen met ritme en in balans)


- Voeding - Beweging (energie input vs energie output)

GBA-methode

De beste online informatiebron voor trainers mbt situatietraining kan je vinden op:

ACE COACH

ACE COACH

KERNBEGRIPPEN


Visie GBA/ST

Hoofdbedoelingen (3)

Shot-keuze (+100)

SPELSITUATIES (4)

SHOT-CYCLUS

SHOT-INTENTIES (8)

PLAYING-SHOTS (9)

Variability Quotient

Program-2-Focus