TENNIS TEACHING GBA (ST)


Hier vind je hoe P2F-tabel te gebruiken voor de lesplanning 


Planning lesonderwerpen via 'PROGRAM 2 FOCUS' - tabel

Hieronder heb ik een tabel 'PROGRAM 2 FOCUS' opgesteld die voor elk speelniveau aangeeft welke Playing Shots meest relevant zijn ifv de Shot-Intenties.

Bv. Voor speelniveau "Beginners 1-2" zijn de meest relevante Shot-Intenties (5):

1. To Neutralise - 3. To Counter - 4. To Take Control - 5. To Attack - 8. To Finish

Deze 5 Shot-Intenties zijn met de volgende Playing Shots te spelen

1. To Neutralise met de Lifting Shot (tegen de achterspeler in een baseline rally)

3. To Counter met de Dipping Shot (tegen de opkomende speler)

4. To Take Control met de Building/Control Shot (NCOD & COD)  (baseline rally)

5. To Attack met de Dipping Shot (openen van het terrein)

8. To Finish met de Go For It Shot (aan het net)

Je kunt ook opmaken uit het schema (onder) dat je voor 8 Shot Intenties minstens 42 opties hebt afhankelijk van de Context (Shot Situatie) uit de Shot Cyclus.


P2F-Tabel


Van Game Based Approach naar Teaching Tennis

SideBar


Hollistische benadering (=alle domeinen)

-Emotioneel-Mentaal

 (goed/slecht vs juist/fout)


Tactisch - Technisch 

(shotkeuze vs biomechanica)


Conditioneel 

(handelingen met ritme en in balans)


- Voeding - Beweging (energie input vs energie output)

GBA-methode

De beste online informatiebron voor trainers mbt situatietraining kan je vinden op:

ACE COACH

ACE COACH

KERNBEGRIPPEN


Visie GBA/ST

Hoofdbedoelingen (3)

Shot-keuze (+100)

SPELSITUATIES (4)

SHOT-CYCLUS

SHOT-INTENTIES (8)

PLAYING-SHOTS (9)

Variability Quotient

Program-2-Focus