hoge ballen tot zelfs lobs tot op de basislijn bij enkelspel en dubbel

by Alvaro

in ons dubbelspel maken ingrid en ik regelmatig mee dat de tegenstanders ons steeds lobben. dit meestal na de 1e set waarin ze gemerkt hebben dat we beiden zeer actief zijn ah net. hoe dit enerszijds vermijden en hoe goed trainen om de lobs af te maken lees smashen want die gaan veel te vaak in het net,zowel van mij als van ingrid

Comments for hoge ballen tot zelfs lobs tot op de basislijn bij enkelspel en dubbel

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 25, 2010
Rating
starstarstarstar
Smashen in het net
by: Anonymous

Hi Alvaro,

Smashen in het net gebeurd vaak als men zich naar achter verplaatst (ver van het net) om een diepe lob te onderscheppen. Hier is het belangrijk dat je voetenwerk je tijdig in stelling brengt om in relatieve balans de smash te kunnen uitvoeren.

Ook hebben we de neiging om een hoge bal naar beneden te slaan en onder spanning/druk doen we dat iets te scherp. Een goede gewoonte is de smash niet kort maar diep te richten, het liefst door het midden bij het dubbelspel. Speel geregeld een slice smash om de tegenstander het nog moeilijker te maken...

Veel succes!

Mar 25, 2010
Rating
starstarstarstarstar
Hoe het tegengaan van goede lobs?
by: Walter

Hi Alvaro,

Even situeren wanneer er een lob (= hoog baltraject) wordt gespeeld.

A. speler X bevindt zich aan de baseline en speler Y aan het net:

1. speler Y doet een approach maar niet echt drukvol, dus speler X krijgt de kans om met lob te scoren of tenminste de tegenstanders het zeer moeilijk te maken

2. speler X is uit balans of ver uit positie gespeeld en wilt met een lob 'tijd kopen' zodat hij zijn positie kan herstellen


B. speler X en Y bevinden zich aan de baseline

1. een van beide speelt een shot met veel vaart en/of lengte en met een lob kan je deze shot neutraliseren,

2. met een lob kan je een speler die graag met vaart speelt uit zijn ritme halen

3. een van beide spelers is ver uit positie gedwongen en wilt tijd kopen om ... (al toegelicht)

Hieruit kan je afleiden dat als je de offensieve (topspin) lob wilt vermijden de KWALITEIT VAN JE AANVAL HOOG MOET ZIJN, ZODAT JE JE TEGENSTANDER TOT EEN MOEILIJK RAAKPUNT DWINGT en dus UIT BALANS!

Deze kan dan nog steeds voor een defensieve (backspin ~ slice) gaan maar die is al veel makkelijker te smashen!

Samengevat:

Ga enkel naar het net (enkel en dubbel) als:

1. je voldoende druk maakt met je aanval

2. je voldoende bekwaam bent om een defensieve lob te onderscheppen en ontwrichtend te slaan vanaf de service_line

3. je voldoende volley vaardigheden bezit om minstens je voordeel_situatie te behouden

4. je door de korte bal gedwongen bent naar het net op te lopen

5. je in opdracht van je trainer het net moet opzoeken om al deze facetten van het spel onder de knie te krijgen!

grtjs

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Hoe Winnen?.