Kan kontrole verbeteren via aanpassing bespanning?

by Alvaro
(Limburg)

Situatie : er wordt getraind met ballen die na verloop van tijd wat ‘platter’ zoals alle ballen. Natuurlijk worden ze wel vervangen halfweg de winter. Echter wordt er tijdens de interclub al meteen met splinternieuwe ballen gespeeld en een aantal leerlingen hebben hierover geklaagd dat ze zich moeilijk kunnen aanpassen omdat de ballen te hard zijn en zij dus liever met ‘plattere’ ballen spelen omdat ze dan meer controle hebben. Uiteraard tracht ik hen duidelijk te maken wat de voordelen zijn van nieuwe ballen en dat ze moeten sneller leren klaar te staan,etc.

Maar is er een middel via om bv bespanning hun het controle-gevoel terug te geven zonder dat er andere consequenties zijn voor hun spel?

Alvast bedankt voor je reply.

Comments for Kan kontrole verbeteren via aanpassing bespanning?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 25, 2010
Rating
starstarstarstarstar
preciezere shots = dwingender spelen
by: Walter

Harde ballen vragen niet om hardere bespanning... meer richting -en dieptecontrole verkrijg je met hogere relatieve spanning
Dwingend spelen doe je door vooral preciezer te spelen en niet door shots met 5% meer vaart (en minder precies ) af te leveren.

Wat bedoel je met 'springen zomaar van je blad'?

Een hogere relatieve spanning kan je verkrijgen op verschillende manieren:

1. meer trekkracht op je snaren
2. type snaar
3. dikte snaar

Als je veel controle en power hebt hoef je niets te veranderen, begin met hardere ballen te spelen om te wennen


Mar 25, 2010
Rating
starstarstarstarstar
verlies aan power
by: Alvaro

Goed, laat het me even samenvatten zoals ik het begrijp: dus harde ballen vragen om hardere bespanning om de bal beter richting en diepte te kunnen geven? En daarbij gaat een verlies van power gepaard dus zal je je ballen minder dwingend terug kunnen spelen?

Hoe zit het met volley?s? springen de ballen dan niet zomaar van je blad?

Ik laat mijn raket nu bespannen a zo?n 26kg en dit zou dus 28 moeten worden?? Nu ik mijn bespanning al ingespeeld heb,moet ik toegeven dat ik een enorm gevoel van controle heb en ook van power ,maar met al iets plattere ballen?Mar 25, 2010
Rating
starstarstarstarstar
aanpassing bespanning
by: Walter vd Br

Dag Alvaro

Inderdaad er is een middel om de controle te verberen, namelijk via een hoge relatieve spanning. Dat zal heel weinig invloed hebben op de power, maar wel veel op de dieptecontrole.

Waar je echter niets aan zult kunt veranderen, is het feit dat een nieuwe bal hoger opstuit en dus een hoger contactpunt oplevert.
Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Hoe Winnen?.