les geven

by olivier
(antwerp)

hallo , ik moet binnekort gaan les geven aan kindjes van 3 a 6jaar heb je misschien tips ? welke oefeningen ik kan doen ?

Comments for les geven

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 03, 2010
Rating
starstarstarstarstar
les geven aan 3 tot 6 jarigen
by: wda65

Hallo Olivier,

Er zijn talloze oefeningen voor deze doelgroep.
Ik vermoed dat je dat nog niet veel gedaan hebt en daarom deze volgende tips voor snel wat concrete kennis op te doen:

1. volg zeker de aspirant-initiator opleiding:

een 2 daagse cursus voor enkele didactische basisprincipes

2. vraag op de club of je een aantal uren (min. 10) mag assisteren bij een ervaren lesgever tijdens lessen aan deze doelgroep. Hij of zij zal het dikwijls wel fijn vinden...

3. Op de club is hoogstwaarschijnlijk een KidsTennis Handboek ter beschikking en hierin vind je een schat aan oefeningen

Veel succes en laat mij gerust weten of je nog vragen hebt!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tips & Tricks.