Mijn kind wil gaan tennissen en nu? (deel 2: de progressies)

by Wda65

Voor alle ouders met kinderen die tennissen of willen beginnen met tennissen en vragen hebben hierover of gewoon nuttige informatie zoeken?

Vertelt vanuit de ervaring als trainer en ouder van een tennissende dochter...

MijnTennisKids Blog

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw Verhaal.