Oplopen naar het net is dat wel een goede zet?

by Jo
(Obbicht, Nederland)

Ik speel nog maar 2 jaar en dikwijls (bijna altijd) als ik een kortere bal van mijn tegenstander sla en dan verder oploop naar het net, wordt ik vaak gepasseerd en nog vaker gelobd?
Iedereen vertelt mij dat dit normaal is, maar ik vind het niet leuk en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder vaak voor schut sta aan het net?
Bij voorbaat bedankt voor de tips!

Comments for Oplopen naar het net is dat wel een goede zet?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 25, 2010
Rating
starstarstarstarstar
Approach en netspel
by: Walter

Hi Jo,

Dat zijn alom bekende situaties die veel voorkomen op alle niveaus.
De aanvaller heeft het voordeel als de aanval van dusdanige kwaliteit is dat de tegenstander een moeilijke opdracht heeft om de netspeler te passeren/lobben.
Dus de APPROACH IS DE SLEUTEL van een succesrijke netspeler!

Een goede approach is:
1. de tegenstander uit balans brengen en/of
2. de tegenstander tot een moeilijk raakpunt dwingen en
3. jezelf in een gunstige netpositie brengen voordat de tegenstander de bal terugslaat

Je merkt het geen sinecure. En dan heb je nog het netspel dat voldoende effectief zijn om je aanval af te maken.

Als je toch voor de aanval kiest (vind ik persoonlijk ook het leukst) dan moet je eerst nog weten WANNEER je naar voren moogt oplopen om je kansen te maximaliseren.
Ik raad je dan het artikel te lezen elders op deze site (http://www.mijntennisgids.com/support-files/decisiontoapproach.pdf)

Veel succes!Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Hoe Winnen?.