Serveertip

by Pim Teeuwen
(Alkmaar, Noord-Holland, Nederland (the Netherlands)

1. Basistechniek
- Sta stevig zodat je niet uit balans raakt tijdens, maar ook na de slag. Je moet dan immers snel kunnen verplaatsen voor de geretourneerde bal.

- Sla de bal schuin naar voren zodat je meer controle hebt over de bal, en minder snel een zere arm of been krijgt omdat je racket tegen je been kan komen. Als je schuin staat gebeurt dit minder snel.

2. Zorg dat je jouw eigen serveerstijl ontwikkeld. Deze past uiteindelijk zeker het best bij jouw vanwege de volgende dingen:

- lengte
- inschattingsvermogen
- snelheid (tijdens en na het serveren)
- kracht

Deze dingen zijn onder andere de dingen die alléén jij hebt.

Tip:
1) sla de bal zo hoog je dit kunt, omdat de buiging die de bal dan moet maken dan kleiner is.

2) gooi de bal zo hoog mogelijk zodat deze of met vaart naar beneden of op zijn hoogste punt geslagen wordt.

Comments for Serveertip

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 04, 2012
Rating
starstarstarstarstar
zie de progressies voor de opslag op video
by: Walter

Hallo allemaal,

de progressies en nog andere drills om opslag te leren en verbeteren kan je bekijken op

opslag 1

VEEL KIJKPLEZIER

May 01, 2010
Rating
starstarstar
persoonlijke stijl
by: wda65

1. Basistechniek (vertaald)

- Relatief haaks achter de baseline gaan staan en de voeten staan op schouderbreedte. Je positie is vrij centraal, dus dicht bij het middenstreepje. Bij het dubbelen sta je ongeveer 2-3m verder.

- Je baltoss is cruciaal. Afhankelijk van je intentie (vlakke, topspin, slice) kan de spot (plaats) wat verschillen:

(rechtshandigen)
* vlakke: boven je lichaams-as
* topspin: links (<10cm) van je lichaams-as
* slice: rechts (<10cm) van je lichaams-as


De grip bepaalt de optimale raakhoogte:
* continental(hamergreep) of semi-continental(bijlgreep): bijna gestrekte arm voor de vlakke en slice en ong. 5cm lager voor de topspin opslag.
* eastern forehand: >10cm lager

2. Persoonlijke seveerstijl

Je voorbereiding kan op verschillende manieren leiden naar het wapenen (smash-houding):

- klassiek (naar onder-achter-boven)
- naar achter-boven (opspannen van de boog)
- naar boven (smash houding direct innemen)

Het heeft weinig invloed op de kwaliteit van je opslag. Maar is wel belangrijk voor je ritme en timig!


Tip:
1) leer een nieuwe beweging - ook een opslag - traag en ritmisch!
2) stop niet de balwisseling als de opslag fout is, behalve bij officiële wedstrijden.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tips & Tricks.