Tactiek tegen dropshots?

by Sandra
(Genk)

Wat kan ik doen tegen een speler die voortdurend dropshots speelt? Telkens als het spannend wordt dan bestookt mijn sparringspartner mij met een dropshot waar ik dikwijls niet bij kan. Als ik die haal dan staat zij aan het net om de volley langs mij heen te spelen...
Graag enkele suggesties!

Comments for Tactiek tegen dropshots?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 25, 2010
Rating
starstarstarstarstar
tactiek anti-dropshots?
by: Walter

Hi Sandra,

Een dropshot spelen is niet evident, maar je hebt spelers die het én graag doen én het ook nog goed doen! Zeker op gravel een nachtmerrie :-))
Ondanks dat deze spelers blijkbaar hierin meesters zijn, zullen ze toch minder effectief zijn als je rekening houd met de volgende punten.

Wanneer is een dropshot spelen wel interessant?
1. de afstand tot het net klein is en/of
2. als de vaart van de bal laag is en/of
3. als de tegenstander voorheen uit het veld is gespeeld en dus niet in balans op je dropshot staat te wachten!
Deze voorwaarden dien je te counteren, dus
1. speel diepe shots (= voldoende lengte)
2. speel met voldoende vaart
3. tracht steeds je balans te bewaren en tijdig te herplaatsen naar het midden

Laat mij weten als je extra toelichting wenst!
Groetjes

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Hoe Winnen?.