Tegenslag of een kans om mentaal sterker te worden?

by wda65

Tegenspoed is onvermijdelijk, maar negatieve gedachten zijn een optie!
Gek, dat we zo snel de 'schuld' leggen bij de wind, de zon, de bal, de baan, het racket, de bespanning, de opvallende outfit van mijn tegenspeler, mijn kleuterjuf, mijn hond...Ben ik er ééntje vergeten?

We trainen vaak onze slagen en onze conditie, maar zelden die essentiële mentale vaardigheden.

Bij het trainen van je motorische vaardigheden leer je
hoe een shot spelen, dus de bal een bepaald traject via en bepaald balgedrag opleggen.

Bij het trainen van je mentale technieken leer je hoe een wedstrijd te winnen.

Het leren oefenen van deze 'mental skills' is dus dé weg om je te onderscheiden van de meeste tegenstanders.
Het trainen van de juiste gedachten op het juiste moment zal je nodige mentale weerbaarheid opleveren die van jou een kampioen maakt op en naast de baan!Comments for Tegenslag of een kans om mentaal sterker te worden?

Average Rating starstar

Click here to add your own comments

Sep 18, 2011
Rating
starstarstar
Mentale technieken
by: An

3-tips:

1. doe de splitstep als de tegenstander de bal raakt

2. blijf in beweging ook al ben je niet aan slag

3. blaas uit als je slaat

3 tips die je aandacht vereissen en dus mentale technieken zijn ondanks dat ze tot actie leiden!

Sep 16, 2011
Rating
star
Tegenslag of een kans om mentaal sterker te worden?
by: mart

ja...

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Hoe Winnen?.