TENNIS TEACHING MENTAAL


De mentale vaardigheden als basis van de GBA methode


Intro

"He who cannot change the very fabric of his thought will never be able to change reality, and will never, therefore, make any progress."

-Anwar Sadat (former president of Egypt)-

"Hij die zijn overtuigingen niet kan aanpassen zal nooit de realiteit kunnen veranderen en zal daarom nooit progressie maken."

Het mentaal/emotioneel gedeelte van je ontwikkeling is volgens mij de basis of het fundament dat absoluut nodig is om het tactisch/technisch gedeelte volledig te kunnen ontplooien.

Deze dienen dan ook zo vroeg mogelijk de nodige aandacht te krijgen.


Op deze plaats wil ik naar een Nederlandstalige website verwijzen;

Een Nederlandstalige online-bron is Slim Tennis.

De mentale vaardigheden worden in TENNIS TIPS gegoten en zijn makkelijk te verstaan!

Ik zal verschillende van deze tips later hier ook gebruiken en het praktische 'on-court' verhaal wat verder uitwerken indien van toepassing.

De ultieme bedoeling is om een optimale respons (= handeling/actie) elke keer te realiseren, maar dan wel onbewust, zogezegd automatisch én onder wedstrijddruk.

     
Ter herinnering de vier niveaus van bekwaamheid:

 1. Onwetend of Onbewust Onbekwaam
 2. ---> na ong. 20 correcte herhalingen ---> niveau 2

 3. Begrijpen of Bewust Onbekwaam
 4. --->na ong. 200 correcte herhalingen ---> niveau 3

 5. Kennen of Bewust Bekwaam
 6. --->na ong. 3000 correcte herhalingen ---> niveau 4

 7. Kunnen of Onbewust Bekwaam --->optimaal respons!


Essentiële 'mentale' skills!

1. Zelfvertrouwen

Een kind dat met groot zelfvertrouwen een nieuwe uitdaging aangaat, zoals bv. tennisles volgen, zal uiteraard een steilere leercurve hebben dan een kind dat onzeker is.

ZELFVERTROUWEN is de belangrijkste factor voor succes.

Een praktische definitie van zelfvertrouwen is;

     
"De mate van je geloof in je eigen mogelijkheden en je kansen op SUCCES!"

Je mag dan alle slagen super goed kunnen, als je het zelf niet geloofd zal je nooit op je best kunnen spelen!

Zelfvertrouwen of geloof in eigen kunnen is een gevoel dat ontstaat door herhaaldelijk POSITIEVE ERVARINGEN!

Het kind (<2j) dient thuis al ondergedompeld te worden in allerhande situaties waarmee zij succes beleeft. In het begin herkent het kind dat het goed is = succesbeleving omdat de ouders positief reageren op haar handelingen met bv. een glimlach.

Ook omdat het kind gelijkaardige handelingen mag herhalen en/of nieuwe dingen mag ondernemen ervaart zij als een goed gevoel.

Later ontvangt zij bovendien ook nog signalen (bv. complimenten) van haar omgeving en neemt haar zelfwaarde steeds verder toe.

Door complexe interactie met haar zelfbeeld (=zelfbewustzijn en zelfkennis) evolueert de zelfwaarde of eigenwaarde naar zelfvertrouwen.

Hoe zelfwaarde in het kind doen groeien kan je lezen in het volgende artikel:

'Je bent niet volmaakt? Dat is perfect!'PRAKTISCH

POSITIEVE ERVARING is de sleutel tot ZELFVERTROUWEN!

Positieve ervaringen zijn veel meer dan enkel positieve resultaten, eigenlijk mogen kinderen zolang het kan (tot ong. 14 jaar) geen aandacht schenken aan resultaten!

Waarden zoals inzet, aandacht, fairplay, opdrachten uitvoeren, durf, doorzettingsvermogen, ... dienen meegegeven te worden en consequent toegepast worden om het zelfvertrouwen of het geloof in eigen kunnen rotsvast te maken!


Klik hier registreer je gratis én ontvang als welkomsgeschenk
een exclusieve
'Own The Zone'-trillingsdemper.


2. Motivatie

Eenvoudig gezegd betekent gemotiveerd zijn;

     
"Aan datgene willen beginnen, doen en volhouden totdat je doel is bereikt!"

Motivatie is een prestatiebepalende factor die met de volgende formule ('Prime Tennis') wordt verduidelijkt:

Vaardigheid -(min) Moeilijkheid vd wedstrijd +(plus) Motivatie = PRESTATIE

Jou vaardigheid of technisch, tactisch, mentaal en fysiek vermogen kan je op de wedstrijddag niet echt meer verbeteren. Je zult het met de 'vorm’ van de dag moeten doen.

De moeilijkheidsgraad van de wedstrijd valt buiten je controle, dat is de uitdaging die je aangaat.

Daarentegen is je motivatie wel degelijk afhankelijk van jezelf en deze bepaalt doorslaggevend je PRESTATIE!

PRAKTISCH

FUN is de sleutel tot MOTIVATIE!

Het MOTIEF om deel te nemen aan een activiteit kan verschillend zijn:

 • het gevoel van ergens bij te horen
 • een fysisch behaaglijk gevoel te ervaren
 • waardering ontvangen
 • extra aandacht krijgen
 • het gevoel iets bij te leren, beter te worden
 • ....
 • Uiteindelijk komt het neer op een GOED GEVOEL.

  SUCCESBELEVING is opnieuw de beste drijfveer én hoe deze meegeven aan onze kinderen hebben we al besproken!


  Klik hier registreer je gratis én ontvang als welkomsgeschenk
  een exclusieve
  'Own The Zone'-trillingsdemper.

  Oncourt mentale vaardigheden trainen

  Part I : Bewustwording

  DRILL: ROLLENSPEL (=herkenbaarheid)

  Vier rollen die duidelijke kenmerken bezitten, zodat de deelnemers zich ook relatief gemakkelijk deze rollen kunnen spelen!

  1. Zen-master
   • Cool
   • Beheerst gedrag, positieve uitstraling
   • Stil, neemt zijn tijd

  2. Warrior
   • Aanwezig
   • Luidruchtig
   • Hoge intensiteit, veel bewegingen

  3. Loser
   • Twijfel
   • Onzeker
   • Hangende schouders, hoofd omlaag

  4. Bad-dude
   • Drama
   • Vloeken
   • Racket, ballen werp/slaan

  Deelnemers elk van de rollen laten spelen ===> HERKENNEN van eigen attitude!  Van tennis teaching mentaal naar 'tennis teaching'

  Hallo!

  Laat maar weten wat je van deze pagina vindt!
  Schrijf gerust jouw mening ;-)