Waarom ben ik dikwijls te laat bij de bal?

by Glenn
(Genk)

Ondanks dat ik snel ben, ben ik dikwijls laat en nog meer uit balans als ik naar een bal moet toelopen, waardoor ik regelmatig de bal uitsla of in het net?

Comments for Waarom ben ik dikwijls te laat bij de bal?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 26, 2011
Rating
starstarstarstarstar
dynamische balans
by: wda65

Hey Spindoctor,

met andere woorden;

1.zorg dat je in balans bent als je slaat of dat nu in stilstand is of in beweging maakt niet uit!

2.laat bij de bal komen is ook vaak bij spelers die het baltraject van de tg laat 'lezen', dus oefen in het sneller 'zien' waar de bal naar toe vliegt, zodat je op tijd je actie kunt inzetten

3. een goede splitstep helpt ook om pittiger uit de startblokken te schieten indien nodig

groeten en have fun!

Dec 05, 2011
Rating
starstarstarstarstar
te laat?
by: SpinDocter

Probeer na je slag, direct terug te gaan naar het midden van het veld, en idealer nog net achter de base line. Alleen als daar tijd voor is. Probeer dit te doen voor dat de tegenstander de bal heeft geslagen. Dit zodat je na dat de tegenstander de bal terug slaat optijd een splitstep kunt maken, waarna je kunt gaan lopen in de richting van waar je de bal wil gaan raken.

Ps als je toch halverwege het veld staat, loop dan door om te gaan volleren

Daarnaast kun je er ook nog voor kiezen om eerder te stoppen met rennen, zodat je stabiel kunt staan als je de bal gaat raken, dit heeft wel het gevolg dat je de bal op een lager raakpunt zal moeten spelen. Loop je langer door kun je de bal wellicht op een hoger raakpunt raken, maar ben je misschien niet in balans.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tips & Tricks.