warm up

by robertjan
(hoorn)

heb een vraag
wat is een goede warm up voor spelers die net beginnen.. van ong 15 min in de leeftijd 16 tot 30 jaar

Comments for warm up

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 11, 2012
Rating
starstarstarstarstar
warming up video
by: Anonymous

oh ja de url van de video:


http://www.mijntennisgids.com/tennis_teaching_fysiek.html#wua

kopiëren en dan in je browser plakken

Oct 11, 2012
Rating
starstarstarstarstar
voorbeeld warming up
by: Anonymous

hallo,

kijk even naar de volgende video:

1. algemen warming up
2. concentratie en ritme

laat mij weten wat je ervan vindt,
veel plezier


Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tips & Tricks.