Welke greep is ideaal voor de volley?

by Willy
(Zonhoven)

Ben graag aan het net en speel ook degelijke volley's. Enkel de hoofdhoge volley op mijn forehand krijg ik niet echt weggespeeld. Dikwijls speel ik ver uit of in het net? Graag wat tips, thx.

Comments for Welke greep is ideaal voor de volley?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 18, 2011
Rating
starstarstarstarstar
hoge FV
by: Walter

Hallo Willy,

Greep:
De klassieke continentalgreep is niet zo geschikt.
De optimale greep voor een hoge FV leunt meer naar de eastern forehand.

Balans:
Steun op je rechterbeen (rechtshandigen) en stap door op je linkerbeen bij het spelen van de volley

Tactiek:

Als de te spelen shot binnen je mogelijkheden is zou ik voor een dwingende shot gaan of tenminste een shot die de tegenstander met moeite kan terugspelen, zodat je een makkelijkere shot krijg die je dan wel kan scoren.
Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tips & Tricks.