Out of My Comfortzone


eansonncery

Een overzicht van de onderwerpen waarin ik mij wil verdiepen


Out of my comfortzone

Waarom?

"Life is thrilling at the edge of my comfortzone"

Wat?

Iets wat zowel nuttig als zinvol én leuk is vind ik een uitstekende uitgangsbasis om aan de slag te gaan. Ik wil vooral mijn creativiteit stimuleren want als alleenstaande vind er weinig interactie plaats en lijkt de tijd een enge greep op je te nemen, waar ik mij met deze activiteiten van wil losrukken.

Misschien lukt het mij om een of andere concept dat lang vergeten is terug tot leven te brengen en de samenleving er een grote dienst mee  te bewijzen. Het zou schitterend zijn, nietwaar? (The Sky isn't the limit, your Limiting Beliefs are)

Het begin…vandaagVandaag 13.02.2019 is er een Nationale Staking (en ik heb een dagje verlof genomen) georganiseerd in België vanwege strop gelopen onderhandelingen ivm de loonnorm tussen de werkgevers -en werknemersorganisaties. Er is 0.8 % voorgesteld en dat is véél te weinig. Het is uiteindelijk 1.1% geworden?!

Voila, als dat geen onderwerp is vanjewelste?!

Eerst wat brainstormen over de huidige toestand Educatie 

"Volgens mij zijn de kinderen vragende partij voor een onderwijs gebaseerd op competenties gedragen door een moreel kompas met creativiteit en communicatie als de sleutels om tot volle persoonlijke ontplooiing te komen. (Wie ben ik?)"

De educatie van onze kinderen is ontzettende belangrijk voor elke samenleving en onze toekomst in de wereld. 

Wij zien al generaties dat de intentie van het onderwijs is om mensen af te leveren die in het gelid lopen via het aanbieden van eenheidsworst en een productieve bijdrage zullen leveren aan de maatschappij. Bovendien wordt er onderwezen in kennis die zogezegd 11 jaar later (6 jaar middelbaar en 5 jaar hoger onderwijs) cutting-edge en dus vooruitstrevend zou moeten zijn? Vooral aan het tempo zoals het nu aan toegaat gaat deze ballon allang niet meer op!

We zien al generaties dat deze visie mank loopt, zelfs heel kreupel en het wordt erger omdat de groep kansarmen (met waarschijnlijk ook enkele geniën) steeds groter wordt.

Niet akkoord? Kijk rond in de wereld, we staan voor uitdagingen die nooit zo groot zijn geweest.

Je vindt dat er nooit zoveel vrede is geweest op de aarde? Dat zullen de miljoenen graag horen die dagelijks aan de lijve worden geconfronteerd met geweld door machtsmisbruik of oorlog. Miljoenen vluchtelingen die in kampen zijn verzameld en van geen hout pijlen kunnen maken.

De welvaart is nog nooit zo hoog geweest in de wereld? Met statistieken kan je alles naar je hand zetten, maar de alledaagse werkelijkheid is hartverscheurend als je je kinderen ziet verhongeren of door ondervoeding een longontsteking krijgen en stikken. Ik heb het niet over uitzonderlijke gevallen maar over miljoenen! 

Nog nooit tevoren stierven er zo weinig baby's en werden mensen zo oud als nu, toch? Klopt voor al diegenen die niet hierboven zijn vermeld en als je vermogend genoeg bent om je de medicijnen te permitteren. Belachelijk denk je? Een eenvoudige 7 dollar spuit voor een prenatale injectie  om kindersterfte te voorkomen werd vanwege de monopolie-positie van de producent tot 700 dollar verhoogd, waardoor er 43% van de ouders deze niet meer konden kopen. Een epinefrine spuit levensreddend bij een allergische reactie bv. door een bijensteek of het eten van noten, met een waarde van een paar cent wordt verkocht voor 345 dollar, een verhoging van meer dan 500%. Dit is niet gebeurd ergens in Afrika, beide voorvallen komen uit de VS! 

Nu heb ik het wel over de andere kant van de wereldproblematiek gehad, de ver van mijn bed show dus. Wat dan met uitdagingen die zelfs ons bestaan als soort en die van de hele planeet bedreigen. De problemen die wij als ontwikkelde westerse wereld veroorzaken?

Onderwijs zou naar mijn bescheiden mening een veel grotere en belangrijkere rol moeten spelen in de opleiding (competenties) en opvoeding (ethiek) van onze kinderen. Het is cruciaal voor de overleving van onze soort en het behoud van onze planeet!

Slechts een te klein aantal (20%) van hen slaagt erin om een financiële gezonde portefeuille te verwerven of te erven. De 'hogere middenklasse' (10%) draagt de gelukkig wel grote lasten en de overigen 'rijken' (9%) en 'elite' (1%) doen een veel slechtere zaak wat betreft hun bijdrage aan de samenleving, afgezien dat zij telkens smijten met 'wij zorgen voor werk' en telkens vergeten daarbij te vermelden "jullie zorgen voor de winsten en welvaart".  Dus weinig positiefs als het gaat om 'verantwoordelijke burgers'  die een positieve bijdrage leveren aan de wereld.

Velen worden 'welwillende burgers' (50%) en sloven zich dag in en dag uit om zichzelf en hun gezin het tempo van de opgelegde tredmolen waarin ze verzeild geraken als middenklassers, te volgen. Zij doen hun uiterste best maar dikwijls loopt het vierkant.  Zij (de middenklasser) zijn het die met hun bijdrage (belastingen) de samenleving doet draaien. Ze blijven desondanks aan de goede kant en berusten meestal in hun lot. Als deze groep het echt te moeilijk krijgt en laat weten dat het water net te hoog is gekomen en zij graag eens op het droge willen gaan staan, worden ze met een kluitje in het riet gestuurd!

Dan hebben we nog een te grote groep 'niet-functionele burgers' (30%).

Ongeveer 20% sluiten zich aan waar het toeval hun leidt. Ze hebben geen kompas of mentors om hun te sturen en sterk afhankelijk van wat er op hun levenspad tegemoet komt kiezen ze voor een of ander richting. Deze groep maakt deel uit van de onderklasse. Werknemers die ondanks werk onvoldoende inkomen kunnen generen om een comfortabel leven op te bouwen. Ze sparen, maar bij de minste tegenvaller zijn ze alles kwijt. Ze hebben ook geen stem in onze samenleving omdat ze zich dat niet kunnen permitteren, letterlijk! Een dag minder inkomsten en ze hebben het vlaggen of mogen de volgende dag naar ander werk uitkijken want hun dagcontract wordt niet verlengt.

Ongeveer 1% wordt lid van één of andere criminele organisatie en gaan alles doen wijken om hun honger naar geld en macht te stillen.

Ongeveer (1%) wordt lid van een elite met een zeer respectabele outlook. Ook deze willen hun hebzucht en drang naar macht verzadigen.

Laat u niet misleiden, deze elite is nog van een ergste soort want, onder het mom van winstmaximalisatie, ondermijnen ze het vertrouwen van héél de samenleving, lappen ze elke ethische houding aan hun laars en zijn authentieke misdadigers. Onze samenleving heeft al zo'n verwaterd moreel besef van wat mag en niet mag, wat goed en slecht is, dat we heel dikwijls zulke elitaire misdadigers hun straf verschonen en die van een verloren ziel (van de onderklasse bv.) keihard opeisen.

Uiteindelijk hebben we nog ongeveer (8%), wordt lid van één of ander sociaal vangnet en deze belasten uiteraard ook de samenleving, alleszins in een véél mindere mate dan de criminelen en de elite want daar gaat het over miljarden die zij de samenleving loochenen door belastingontwijking en -ontduiking, witwassen, fraude,...

Hoe dan ook, het evenwicht is ver zoek, zo kan het niet langer! Opnieuw zonder kompas en dan bedoel ik vooral moreel kompas is de kans te groot (het bewijs is overweldigend) dat het fout loop en dikwijls zelfs zeer slecht!

Elk (normaal begaafd) kind die de leeftijd bereikt van 18 jaar zou op de vraag:"Wie ben ik?" eerlijk en overtuigend moeten kunnen antwoorden. Dan weten we dat we goed zitten met ons onderwijs.


Politiek-economisch-juridische-technologische thema's             (Wie wil ik worden?)

Ja, deze domeinen gaan hand in hand zeker sinds de grote corporates (je mag al over monopolisten spreken) steeds meer een hand in de pap hebben bij hun respectievelijke politieke bondgenoten. Dit natuurlijk (nog) niet openlijk maar via hun lobbyisten. Het is dan ook niet onlogisch dat het politiek systeem meer en meer uitziet als een technocratie, waar het economisch belang de dominante kracht is.

Technologie

Dit thema is er één dat hoop geeft, alhoewel het voor iedereen duidelijk is dat juist omwille van de technologie dat het ecosysteem van onze planeet danig in de war wordt gestuurd. Desalniettemin, wil ik geloven dat technologie ons de nodige tools kan aanreiken om onszelf en onze planeet op het goede spoor te zetten. Volgens mij zijn de technologische mogelijkheden vandaag al van die orde, dat we niet alles maar voldoende in gang kunnen zetten om een catastrofe te vermijden en tijdens dat proces zullen zich via creatieve ingrepen en ontwikkelingen steeds meer mogelijkheden aanbieden. Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats: 

"Technologie zonder Ethiek is een zekere weg naar verdoemenis"!

Economie

De VS is eigenlijk onze voorloper of "vergrootglas" op alle fronten. Wat daar speelt en beslist wordt is van zo'n grote invloed dat wij hier in de EU dikwijls genoodzaakt worden om de door hun ingezette koers een aantal jaren later te volgen. 

Een voorbeeld dat overduidelijk is, is de bankencrisis van 2008. zijn ze ipv aan een herstel van hun economie op basis van verantwoord en duurzaam ondernemen helemaal doorgedraaid en aan een ongelooflijke graaicultuur gestart.

Het speculeren op de beurzen heeft ongeziene hoogten bereikt

Belastingontwijking en -ontduiking van zeer grote spelers is schering en inslag, gepaard met regelmatig een schandaal van fraude en vervalsing van de gegevens in de boekhouding. Topbedrijven zoals Wall Mart, Google, Amazon en Face Book komen meer met onfraai nieuws dan positieve berichten geregeld op het nieuws.

Dan heb je nog een 'president' als Trump die 'fake news' als een argument gebruikt om een constante stroom van zijn leugens te ontkrachten. Deze gevaarlijke trend draagt ertoe bij dat het vertrouwen in de media wordt ondermijnt. Is het propaganda of zijn het werkelijke feiten? Hij speelt meesterlijk de voorvechter van de middenklasse uit, maar in werkelijkheid is ie samen met zijn elite buddy's er enkel op uit om zijn machtspositie te waarborgen, zo niet te versterken.

Hij wil een muur bouwen omdat hij de illegale immigratie via Mexico een halt wilt toeroepen terwijl de cijfers duidelijk maken dat het nog nooit zo laag is geweest en nog steeds dalende is, hij trekt de kaart van protectionisme om de VS weer veerkrachtiger te maken door een 'eigen volk eerst'-verhaal. Hij stapt uit het klimaatverdrag van Parijs 2015 (2019). Hij ziet het niet meer zitten in de NATO en is ook een handelsoorlog met China gestart. China is heeft op vele fronten claims and algemeen aanvaarde beweringen door de Amerikanen weerlegt en zijn boezemen hen angst in. Hij laat Saudi Arabië stikken, nadat hij wel een miljarden contract voor wapenleveringen heeft geregeld en trekt zich terug uit het gebied dat nog steeds geteisterd wordt door ISIS.  Hij tracht de FED te manipuleren om zijn 'cijfers' goed te laten uitkomen, want hij wil zeker voor een tweede ambtstermijn gaan. Dat is blijkt zijn prioriteit nummer 1 te zijn, want al zijn beslissingen tot nu toe hebben rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee te maken. Waar het daadwerkelijk zal leiden is een VS die geïsoleerd zal geraken van de rest van de wereld en hun hegemonie zal zienderogen verdwijnen. Dat voorspelt niks dan conflicten al dan niet gewapend!

Wat hij in werkelijkheid doet is 'divide et impera' en dit op alle fronten, maar ik vrees dat hij heel hard zal vallen van zijn gouden troon. Hoogmoed komt voor de val treft hier zeker zijn doel! 

Een niet te versmaden onderwerp is de wereld-wijde nakende financiële crisis die de vorige zal doen lijken alsof dat een plezierreisje is geweest. De beurzen wereldwijd varen een 'rampkoers' omdat multi-miljardairs en corporates, met budgetten waarvan vele landen van duizelen, al een decennium lang de 'aandelenkoersen' kunstmatig hebben gemanipuleerd.

Als metafoor wordt hier de bekende Bubble (ballon) gebruikt die op barsten staat.

Elke bubble heeft zijn limieten van rekbaarheid en deze heeft ondertussen fenomenale proporties aangenomen. Straf is dat deze bubble werking inherent zou zijn aan het kapitalisme of vrije markteconomie, volgens experts. Hoe dom kunnen we zijn, dat we dat zo maar aannemen en/of dat we ondertussen niet een andere meer stabiel model hebben uitgewerkt?!

Het barsten zal deze keer catastrofale gevolgen hebben voor iedereen!

Van de bankencrisis van 2008 hebben wij (buiten de VS) niet echt 'geleden'. Dit dankzij een opgezet 'Economic Stimulus Package'-deal van 787 Miljard dollar!

Dank u meneer de president B. Obama!

Ik vraag mij af (en ik ben zeker niet alleen), hoe het mogelijk is dat de heersende elite niet inziet dat ze samen met de rest van de wereld op rampkoers varen. Ze hebben er toch geen boodschap aan hun luxeleven te grabbel gooien in een wereld die aan scherven ligt, toch? 

Er zijn volgens mij een aantal stromingen die deze ontwikkeling kunnen verklaren:

1. Hebzucht en macht

Eerst is hebzucht de allesoverheersende motivator en maakt dat de mens erop uit is om zijn kapitaal te vergroten ongeacht de kost voor de samenleving en de wereld. Alles moet wijken voor de winst, ongeacht hoe! Eenmaal dat hun kapitaal zo decadent groot is geworden en zij het clubje van superrijken of de elite vervoegen, verandert de hebzucht naar kapitaal naar de drang naar macht of zelfverwezenlijking!

Uiteraard bestaat hierin een wisselwerking, anders kom je nooit zover. Omdat ze voornamelijk fatalistisch ingesteld zijn, zien ze wel wat er gebeurd en denken dan adequaat te reageren.

2. Een strategisch plan

Hun motivatie om die positie van macht in te nemen wordt gevoed door te geloven dat de wereld enkel kan gered worden als we helemaal opnieuw beginnen. Laten we zo goed en kwaad als het kan de wereld naar de Filistijnen gaan en dan starten we helemaal met een 'tabula rasa'.

Met andere worden er wordt gewerkt aan een nieuwe wereldorde, door een soort 'Controled  Bubble Bursting' (economisch) samen met de uitroeiing van een groot gedeelte van de wereldbevoking door waterschaarste en zijn gevolgen.

Deze elite zouden beloven alles voor hun 'rekening' te nemen en er voor zorgen dat iedereen zal kunnen genieten van het goede leven.

3. De combinatie van bovenstaande

Gedreven door hebzucht en macht willen ze een nieuwe wereldorde installeren waar zij het voor het zeggen hebben en zich genoegzaam heersers over de wereld bestempelen. Natuurlijk stopt dat verhaal dan niet, want één van hun zal een grotere drang hebben naar alleenheerschappij en de poppen zijn weer aan het dansen.

Vandaar dat we steeds herhalen dat de geschiedenis zich steeds herhaalt.


Energie (Wie wil ik zijn?)

In deze fase van ons leven maken we plaats voor de 'jeugd' om in onze voetsporen te treden en zijn wij diegenen die de rol van mentor overnemen. Onze lopende projecten begeleiden we verder als toezichthouder een soort projectmeester. Dit is de tijd dat we we kiezen waar en hoe in de samenleving we een persoonlijke bijdrage leveren met het oog om onze opvolgers de beste kansen te bieden om een goed leven te leiden. Er zijn tienduizenden facetten in de samenleving die mogelijkheden bieden deze rol in te vullen en er zijn honderden samenlevingen waar het kan.

Ik heb mij geengageerd om via een driejarige professionele bacheloropleiding (2022-2025) mij te verdiepen in deze materie op de AP hogeschool te Antwerpen. Ik wens mijzelf toe dat ik hierin mezelf een rol als mentor kan toe-eigenen en een belangrijke bijdrage kan leveren aan de volgende generaties.


Ecologie(Door wie wil ik herinnerd worden?)

De synergie tussen natuur en de mens zal meer dan ooit een centrale rol spelen en ook al maken wij deel van de natuur, wij zijn als wezen geen onderdeel meer omdat wij het natuurlijk proces eigenhandig verstoren en tot heden zelfs enkel en alleen in ons economisch belang.

Alles wat de klok nu slaat is bijna ondergeschikt aan het klimaatdebat! De angst is duidelijk in de pan geslagen en terecht! Wij hebben veel te lang zitten navelstaren.

De jeugd heeft zich georganiseerd met een beweging die naam 'bosbrossers' en 'klimaatspijbellaars' heeft meegekregen, toch een beetje cynisch maar wel catchy.

Wil ik dit thema terdege aanpakken dan zal ik diep moeten gaan naar de kern (niet van de aarde, of misschien ook) van onze normen en waarden die onze samenleving bepalen. Deze uitdaging is een gevecht op alle fronten tegelijk. 

Het klimaatbetoog van Nic Balthazar is een aanrader voor iedereen (voor -en tegenstander). Bevattelijk (cijfers en beelden) en helder voorgesteld  met af en toe een komische noot, maar ook keiharde feiten die de kijker doet duizelen!
Samenvatting

De 4 essentiële pijlers  van 'Het Goede Leven'

Educatie - Economie - Energie - Ecologie

Even een toelichting van die 4 pijlers;

1. Educatie gaat over synergie van de mens en zijn nieuwsgierigheid (Wie ben ik?)

2. Economie gaat over synergie van de mens en zijn verlangen (Wie wil ik worden?)

3. Energie gaat over synergie van de mens en zijn aspiraties (Wie wil ik zijn)

4. Ecologie gaat over synergie van de mens en zijn nalatenschap

(Door wie wil ik herinnerd worden?)

 


Van 'Out of My Comfortzone' naar 'About Me'

Index

Onderwijs

Opleiding

Sport-opleiding

Sport-opleiding

(to-do)

Bijscholingen
Creativiteit

OUT OF MY  COMFORTZONE  (NEW)

Politiek

Economie

Ecologie

Technologie

Educatie

Waarde & Normen

Liefde 

Rechtvaardigheid

Gelijkwaardigheid

Human Rights