Out of My Comfortzone


Een overzicht van de onderwerpen waarin ik mij wil verdiepen


Out of my comfortzone

Waarom?

"Life is thrilling at the edge of my comfortzone"

Wat?

Iets wat zowel nuttig als zinvol én leuk is vind ik een uitstekende uitgangsbasis om aan de slag te gaan. Ik wil vooral mijn creativiteit stimuleren want als alleenstaande vind er weinig interactie plaats en lijkt de tijd een enge greep op je te nemen, waar ik mij met deze activiteiten van wil losrukken.

Misschien lukt het mij om een of andere concept dat lang vergeten is terug tot leven te brengen en de samenleving er een grote dienst mee kan doen. Het zou schitterend zijn, nietwaar?

Het begin…

Mijn eerste poging dateert al van 05/02/2012, dus bijna 7 jaar geleden! Een poging tot koken en ondanks dat de technologie (kookgerei) het grotendeels liet afweten relatief goed geslaagd. Voor -,hoofd -en nagerecht zonder ziek te worden daags nadien! Ondertussen is koken echt niet meer een uitdaging voor mij en het maatschappelijk nut is echt wel te verwaarlozen. ;-)

Tagliatelle met kippenreepjes overgoten met een bologniase saus

Vandaag 13.02.2019 is er een Nationale Stakingsdag georganiseerd in Belgïe vanwege strop gelopen onderhandelingen ivm de loonnorm.

Voila, als dat geen onderwerp is vanjewelste?!

Ik ga nu een overzicht schrijven van wat ik er nu over vindt en dan ga ik elk thema in de toekomst bestuderen en verfijnen...

Waarde & Normen, Liefde, Rechtvaardigheid, Gelijkwaardigheid, Human Rights ga ik natuurlijk in de thema's integreren.
Politiek-economisch thema's

Ja, die twee gaan hand in hand zeker sinds de grote corporates (je mag al over monopolisten spreken) steeds meer een hand in de pap hebben bij hun respectievelijke politieke bondgenoten. Dit natuurlijk (nog) niet openlijk maar via hun lobbyisten. Alhoewel in het in de VS al vrij brutaal aan toe gaat zonder al te veel schroom en discretie! In de VS is eigenlijk een voorloper of vergrootglas op alle fronten van onze maatschappij en na de bankencrisis van 2008 zijn ze ipv aan een herstel van hun economie op basis van verantwoord en duurzaam ondernemen helemaal doorgedraaid en aan een ongelooflijke graaicultuur gestart. Het speculeren op de beurzen heeft ongeziene hoogten bereikt. Belastingontwijking en -ontduiking van zeer grote spelers is schering en inslag, gepaard met regelmatig een schandaal van fraude en vervalsing van de gegevens in de boekhouding. Topbedrijven zoals Wall Mart, Google, Amazon en Face Book komen meer met onfraai nieuws dan positieve berichten geregeld  op het nieuws. Dan heb je nog een president als Trump die 'fake news' als een argument gebruikt om een constante stroom van leugens te ontkrachten. Hij speelt meesterlijk de voorvechter van de middenklasse uit, maar in werkelijkheid is ie samen met zijn elite buddy's er enkel op uit om zijn machtspositie te waarborgen, zo niet te versterken. Hij wil een muur bouwen omdat hij de illegale immigratie via Mexico een halt wilt toeroepen, hij trekt de kaart van protectionisme om de VS weer veerkrachtiger te maken door een eigen volk eerst verhaal. Hij stapt uit de verdragen voor het halen van de klimaatdoelen. Hij ziet het niet meer zitten in de NATO en is ook een handelsoorlog met China gestart. Hij laat Saoudi Arabië stikken en trekt zich terug uit het gebied dat nog steeds geteisterd wordt door ISIS.  Hij tracht de FED te manipuleren om zijn 'cijfers' goed te laten uitkomen, want hij wil zeker voor een 2de ambtstermijn gaan. Wat hij in werkelijkheid doet 'divide et impera' en dit op alle fronten, maar ik vrees en hoop dat hij heel hard zal vallen vanaf zijn gouden troon. Hoogmoed komt voor de val treft hier zeker zijn doel! 

Een niet te versmaden onderwerp is de wereld wijde nakende financiële crisis die de vorige zal doen lijken alsof dat een plezierreisje is geweest. De beurzen wereldwijd varen een 'rampkoers' omdat multi-miljardairs en corporates, met budgetten waarvan vele landen van duizelen, al een decennium lang de 'aandelenkoersen' kunstmatig hebben gemanipuleerd. Als metafoor wordt hier de bekende Bubble gebruikt die op barsten staat. Elke bubble heeft zijn limieten van rekbaarheid en deze heeft ondertussen fenomenale proporties aangenomen. Het barsten zal catastrofale gevolgen hebben voor iedereen! Het kan toch niet dat de rijksten der aarde het zover laten komen, denk ik dan. Ze hebben er toch geen boodschap aan hun beschermde luxeleven verder te zetten in een wereld die aan scherven ligt, toch? Misschien denken ze dat de wereld in deze vorm niet te redden is en het beter is om opnieuw te beginnen? Dan toch een opgezet strategisch plan om een nieuwe wereldorde te installeren? Een soort 'Controled  Bubble Bursting' die de collaterale schade relatief goed laat inschatten om direct daarna zich als nieuwe leiders van de wereld voor te stellen. Deze 'players' zouden zonder slag of stoot zichzelf als werkelijke heersers over de wereld kunnen wanen, totdat de geschiedenis zich opnieuw herhaalt en een revolutie er een einde aanmaakt.
Ecologie

Alles wat de klok slaat is bijna ondergeschikt aan het klimaatdebat! De angst is duidelijk in de pan geslagen en de jeugd heeft zich georganiseerd met een beweging die de naam 'klimaatspijbellaars' en 'bosbrossers' heeft meegekregen. Wil ik dit thema terdege aanpakken dan zal ik diep moeten gaan naar de kern (niet van de aarde) moeten gaan van onze normen en waarden van onze samenleving. Deze uitdaging is een gevecht op alle fronten tegelijk.Technologie

Dit thema is er één dat hoop geeft, alhoewel het voor iedereen duidelijk is dat juist omwille van de technologie de aarde grotendeels zo uitgehold is van zijn natuurlijke grondstoffen. Desalniettemin, wil ik geloven dat technologie ons de nodige tools aan kan reiken om onszelf en onze planeet op het goede spoor te zetten. Volgens mij zijn de technologisch mogelijkheden vandaag al van die orde is dat we niet alles maar voldoende in gang kunnen zetten voor een catastrofe te vermijden en tijdens dat proces zullen door creatieve ingrepen en ontwikkelingen steeds meer mogelijkheden zich aanbieden. Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats: " Technologie zonder Ethiek is een zekere weg naar verdoemenis"!Educatie

Naar mijn bescheiden is educatie van onze kinderen DE pijler van onze samenleving en onze toekomst in de wereld. Wij zien al generaties dat de intentie van het onderwijs is om mensen af te leveren die in het gelid lopen en een productieve bijdrage zullen leveren aan de maatschappij. We zien al generaties dat deze visie mank loopt, zelfs heel kreupel. Niet akkoord? Kijk rond in de wereld, we staan voor uitdagingen die nooit zo groot zijn geweest. Je vindt dat er nooit zoveel vrede is geweest op de aarde? Dat zullen de miljoenen graag horen die dagelijks aan de lijve worden geconfronteerd met geweld door machtsmisbruik of oorlog. Miljoenen vluchtelingen die in kampen zijn verzameld en van geen hout pijlen kunnen maken. De welvaart is nog nooit zo hoog geweest in de wereld? Met statistieken kan je alles naar je hand zetten, maar de alledaagse werkelijkheid is hartverscheurend als je je kinderen ziet verhongeren of door ondervoeding een longontsteking krijgen en stikken. Ik heb het niet over uitzonderlijke gevallen maar over miljoenen! Nog nooit tevoren stierven er zo weinig baby's en werden mensen zo oud als nu, toch? Klopt voor al diegenen die niet hierboven zijn vermeld en als je vermogend genoeg bent om je de medicijnen te permitteren. Belachelijk denk je? Een eenvoudige 7 dollar spuit voor kindersterfte te voorkomen werd vanwege zijn monopolie positie van de producent tot 700 dollar verhoogd, waardoor er 43% van de ouders deze niet meer konden kopen. Een epinefrine spuit levensreddend bij een allergische reactie bv. door een bijensteek of het eten van noten,  met een waarde van een paar cent word verkocht voor 345 dollar, een verhoging van meer dan 500%. Dit is niet gebeurd ergens in Afrika, nee in de VS! 

Nu heb ik het wel over de andere kant van de wereldproblematiek gehad, de ver van mijn bed show dus. Wat dan met uitdagingen die zelfs ons bestaan als soort en die van de hele planeet bedreigen. De problemen die wij als ontwikkelde westerse wereld veroorzaken?

Onderwijs zou naar mijn bescheiden mening een veel grotere en belangrijkere rol moeten spelen in de opleiding van onze kinderen. Je kan geen kennis overbrengen als er geen afspraken zijn. Afspraken maken is opvoeden en deze opvoedende rol kan en moet een leidende rol spelen in alle facetten van de ontwikkeling van onze kinderen. Technologie zonder ethiek leidt ons naar de verdoemenis, net zoals kennis zonder waarden en normen adolescenten afleveren die niet goed weten waar ze staan in de wereld. 

Slechts een te klein aantal van hen slaagt erin om 'verantwoordelijke burgers' te worden die een positieve bijdrage leveren aan de wereld en een zeer comfortabele welvaartsniveau halen. (De hogere middenklasse, rijken en uitzonderlijke eliten).

Velen worden 'welwillende burgers' en sloven zich dag in en dag uit om zichzelf en hun gezin het tempo van de opgelegde tredmolen als middenklassers te volgen. Zij doen hun uiterste best maar dikwijls loopt het vierkant. Ze blijven desondanks aan de goede kant en berusten meestal in hun lot. Als deze groep het echt te moeilijk krijgt en laat weten dat het water net te hoog is gekomen en zij graag eens op het droge willen gaan staan, worden ze met een kluitje in het riet gestuurd!

Dan hebben we nog duidelijk een te grote groep 'niet-functionele burgers'.

De eerste groep worden lid van een of andere criminele organisatie en gaan alles doen wijken om hun honger naar geld en macht te stillen.

De tweede groep worden lid van een elite met een respectabele outlook. Ook deze willen hun zelfzucht en hebzucht verzadigen.

Laat u niet misleiden, deze elite is nog van een ergere soort want, onder het mom van winstmaximalisatie, ondermijnen ze het vertrouwen van héél de samenleving, lappen ze elke ethische houding aan hun laars en zijn authentieke misdadigers. Onze samenleving heeft al zo'n verwaterd moreel besef van wat mag en niet mag, wat goed en slecht is, dat we heel dikwijls zulke elitaire misdadigers hun straf verschonen en die van een verloren ziel keihard opeisen.

De derde groep gaan meestal lid worden van een of ander sociaal vangnet en deze belasten uiteraard ook de samenleving, alleszins in een véél mindere mate dan de eerste en tweede groep. Nochtans wordt deze groep herhaaldelijk en veelvuldig het vaakst voor het uitschot van onze maatschappij gehouden, de kern van ons probleem. Toch straf vindt u niet?

Uiteindelijk hebben we nog een vierde groep. Deze sluiten zich aan waar het toeval hun leidt. Ze hebben geen kompas of mentors om hun te sturen en sterk afhankelijk van wat er op hun levenspad tegemoet komt kiezen ze voor een of ander richting. Deze groep maakt deel uit van de onderklasse. Werknemers die ondanks werk onvoldoende inkomen kunnen generen om een comfortabel leven op te bouwen. Ze sparen, maar bij de minste tegenvaller zijn ze alles kwijt. Ze hebben ook geen stem in onze samenleving omdat ze zich dat niet kunnen permitteren, letterlijk! Een dag minder inkomsten en ze hebben het vlaggen of mogen de volgende dag naar ander werk uitkijken want hun dagcontract wordt niet verlengt.

Hoe dan ook, het evenwicht is ver zoek, zo kan het niet langer! Opnieuw zonder kompas en dan bedoel ik moreel kompas is de kans te groot (het bewijs is overweldigend) dat het fout loop en dikwijls zelfs slecht!

Meer aandacht aan het afleveren van verantwoordelijke burgers met een moreel kompas, ongeacht het niveau van de competenties en kwaliteit van de vaardigheden.

Is de motivatie (door gekende en gewaardeerde waarden en normen) hoog dan ben ik ervan overtuigd dat de meesten (dus maar een kleine groep niet) de weg zullen vinden om een comfortabel leven op te bouwen in een samenleving die de moeite waard is!
Van 'Out of My Comfortzone' naar 'About Me'

Index

Onderwijs

Opleiding

Sport-opleiding

Sport-opleiding

(to-do)

Bijscholingen
Creativiteit

OUT OF MY  COMFORTZONE  (NEW)

Politiek

Economie

Ecologie

Technologie

Educatie

Waarde & Normen

Liefde 

Rechtvaardigheid

Gelijkwaardigheid

Human Rights