Synergie via Sportsponsoring!


Synergie creëren via "frequente én gerichte lokale exposure" met opkomende talenten!


 'Onbekend is onbemind', dus hoe meer klanten de weg vinden naar uw bedrijf/product/dienst ... hoe meer zaken u doet en daar is SvSS sterk in!


a Trophy is Born...


Wil jij een sponsor(s) om je talentontwikkeling te ondersteunen  én ben jij bereid om tegenprestaties te leveren? ===> OPKOMEND TALENT

"voor wat hoort wat"Waarom samenwerken met SvSS?

'Synergie via Sportsponsoring'


1-2-3 REDENEN  


1. Uw logo/product/bedrijfsnaam komt periodiek en dikwijls in het zicht van uw potentiële klanten voor fractie van het bedrag dat u betaalt via de klassieke promotie! ===>Visibility


 Wil je meer weten? Neem CONTACT


 • Periodiek en dikwijls? ---->EXPOSURE                                                                                                           
 • Uw potentiële klanten? ---->DOELGROEP                                                                                                                                            
 • Fractie van de kost via klassieke promotie? ---->BUDGET              


2. De effectiviteit van uw promotie via sportsponsoring in samenwerking met het SvSS-team is hoger dan de klassieke promotie.


Wil je meer weten? Neem CONTACT

 • Grotere effectiviteit? ---->'SMARTER' doelen/targets 
 • Sportsponsoring? ---->OPTIES 
 • Wie is het SvSS-team? ---->ABOUT US                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Regelmatig een overzicht ontvangen van de acties/tegenprestaties die we samen hebben afgesproken en/of contractueel vastgelegd.

Wil je meer weten? Neem CONTACT

 • Regelmatig? ---->FREQUENTIE                                                                                                                    
 • Overzicht? ----> CONTROLE                                                                                                                                                              
 • Samen afgesproken? ---->CONTRACT

terug naar boven    


Waarom jij als talent wilt samenwerken met SvSS?

'Synergie via Sportsponsoring'

1-2-3 REDENEN


1. Jij en/of je team kan door de investering van uw sponsor(s) voor een betere omkadering van je talentontwikkeling zorgen.                                                                                         

 Wil je meer weten? Neem CONTACT

 • Jij of je team?-------->WIE
 • Investering van uw sponsor(s)?-------->TYPEN                                                                                                              

2. SvSS verzorgt de intake gesprekken zodat we een uitstekend beeld hebben van uw verwachtingen, ambities en uw promotiewaarde. Met deze informatie starten we onze vrijblijvende samenwerking en de zoektocht naar een optimale match met een lokale ondernemer.

Wil je meer weten? Neem CONTACT


 • Wie is het SvS-team? -------->WIE
 • Intake gesprek?-------->WAT
 • Vrijblijvende samenwerking?-------->WAAROM


3. SvSS verzorgt het volledig traject. Van eerste contact tot alle vragen die zich voordoen ook nadat de samenwerking met je sponsor een feit is. Wij blijven het aanspreekpunt tussen jou en je sponsor(s). Periodiek wordt er een overzicht van jouw promotie-inspanningen aan je sponsor(s) bezorgd! Natuurlijk krijg je ook feedback van je sponsor. ===> Waardecreatie

Wil je meer weten? Neem CONTACT


 • Volledig traject? -------->TRAJECT
 • Contact? -------->HOE
 • Periodiek? -------->CONTROLE

terug naar boven

SvSS


Sportsponsoring


"Scherpschieten in plaats van met hagel"

ONDERNEMER


Local heros for local entrepeneurs!


SvSS vindt een optimale match!

OPKOMEND TALENT