TENNIS TEACHING
Game Based Approach (GBA) of
Situatie Training (ST)


Hier vind je de kernbegrippen van de TENNIS TEACHING GBA/ST methode


Visie achter de GBA/ST methode

Vanuit ieders persoonlijke spelbeleving wordt een strategie bepaalt en daaropvolgend ook de tactiek om je tegenstander te bekampen. Dit noemt men ook het 'wedstrijdplan'.

Elke puntsituatie wordt vertaald naar een aantal shot-cycli (dé tool van de GBA methode). Elke shot-cyclus bestaat uit een context en respons

Uiteindelijk kiest de speler de optimale respons adh van de context en voert die uit onder de vorm van een shot-keuze met de bijbehorende balkwaliteiten of tactische uitvoering.

Er bestaan honderden shotkeuzes en de door mij favoriete aanpak is om deze onder te brengen onder het concept van PLAYING-SHOTS, zodat ze door transfer-vaardigheden een haalbare uitdaging worden.

De respons of antwoord is de tactische uitvoering. Deze is het liefst effectief én herhaalbaar én mag niet leiden tot fysieke overbelasting dat zich uiteindelijk manifesteert via blessures en uitval. Er wordt gestreefd naar een optimale, maar perfecte resultaat en dit uiteraard rekening houdend met de persoonlijke mogelijkheden.

De technische, mentaal/tactische en conditionele vaardigheden die hiervoor nodig zijn worden in de GBA training aangeboden op een holistische wijze of ook totaalbenadering genoemd.


Deze vaardigheden situeren zich in de volgende DOMEINEN:

Emotioneel - Mentaal   ===>(goed/slecht vs juist/fout)

Tactisch - Technisch     ===>(shotkeuze vs biomechanica)

Conditioneel                ===>(handeling met ritme en in balans)

- Voeding - Ontspanning ===>(energie input vs energie output)


Hoe ziet zo'n training eruit?

De speler wordt in een voor hem relevante bepaalde CONTEXT geplaatst, die hij/zij dient op te lossen door (uiteindelijke doel) onbewuste keuzes te maken.

Om dat (uiteindelijk doel) te kunnen onder spel/wedstrijddruk zal hij zich een aantal vaardigheden eigen te moeten maken

De 'begeleider' (initiator-instructeur-trainer B-trainer A-coach) biedt deze situatie aan (uiteraard aangepast aan het niveau) en via een aantal leer-,oefen- en wedstrijdvormen gaat de speler deze onder de knie krijgen.

Dus van open (alle vaardigheden;tech-tact-mentaal) naar gesloten (geïsoleerde vaardigheid) en terug naar open situaties in één les.

De GBA methode verschilt vooral in de holistische aanpak en de nadruk op het impliciet/differentieel leren.

De spelers kunnen via zelfevaluatie zien, aan de hand van de gewenste balkwaliteiten én het effect op de medespeler/tegenstander of de 'leerstof' begrepen, gekend en deel uit maakt van zijn set vaardigheden onder druk.

Het is dan kwestie om deze 'stof' voldoende te herhalen om het uiteindelijk te kunnen onder spel/wedstrijddruk!Welke spelsituaties kennen we?

1. Het beginspel (start)                ==>Opslag - Terugslag

Een punt ‘start’ steeds met een opslag en terugslag volgt als er geen dubbele fout wordt geslagen.


2. Het achterveldspel (rally)         ==>Baseline - Baseline

Met een 'rally' wordt het achterveldspel uitgevochten.


3. Het transferspel (approach)     ==>Opkomen– Tegenspel

Een ‘approach’ naar het net ondernemen na het aanpakken van een te kort gespeelde shot van de tegenstander en het tegenspel verwerken (bv. een bal in de voeten) op weg naar het net is onderdeel van het transitie-spel. 


4. Het voorveldspel (volley)        ==>Netspel – Tegenspel

Met een ‘volley’ wordt uiteindelijk bij het netspel voor het punt gegaan, maar deze kans om te scoren ziet men dikwijls verijdeld door het tegenspel van de tegenstander bv. met een lob of passing.Wat is een shot-cyclus?

Deze grafische voorstelling heb ik 'The Drill Manual' van Wayne Elderton.

De SHOT-CYCLUS is de kern van het GBA concept!


Een shot-cyclus bestaat uit 2 blokken met verschillende 'elementen'.

Een receptie of 'context' of 'uitdaging' en een projectie of 'respons' of 'antwoord'.

Het aantal elementen van de context en de respons verschilt voor een starter, recreant, gevorderde en elitespeler!

Hoe hoger het speelniveau hoe meer elementen er worden gebruikt (==>en gezien in de context) om de optimale respons te kiezen

A. Een shot-cyclus met de 'elementen' voor een starter:

1. De context

 • de relatieve moeilijkheidsgraad vd aankomende bal (persoonlijk gevoel)

2. De respons

 • Eén hoofdbedoeling "doen lukken" (= sla neutraliserend)
 • shot-keuze (met de FH, BH, FV,...)
 • playing shot (bv. de lifting shot)
 • de tactische uitvoering (= 6 balkwaliteiten)
 • herplaats-locatie of speelbasis (is al een uitdaging op zich voor velen ;-))B. Een shot-cuclus met de 'elementen' voor een gevorderde:

1. De context

 • de locatie van de tegenstander (Tg) en  van de ontvangende speler (Sp)
 • de natuurelementen (wind, zon, regen)
 • de voorkeuren van tegenstander in deze situatie
 • balans voor, tijdens en na zijn (Tg) shot
 • het al dan niet effectief bewegen naar zijn vermoedelijke speelbasis
 • de aankomende bal (balgedrag en baltraject) en zijn relatieve moeilijkheidsgraad (persoonlijk gevoel)

2. De respons

 • hoofdintentie (sla neutraliserend, dwingend of ontwrichtend)
 • shot-keuze (bv. FH inside out)
 • playing shot (bv. Shoulder level Shot)
 • de tactische uitvoering (= 6 balkwaliteiten)
 • herplaats-locatie of speelbasis

Als je wilt weten hoe de SHOT-CYCLUS wordt gebruikt om tactische trainingen te organiseren KLIK HIER


Van Game Based Approach naar Teaching Tennis

SideBar


Hollistische benadering (=alle domeinen)

-Emotioneel-Mentaal

 (goed/slecht vs juist/fout)


Tactisch - Technisch 

(shotkeuze vs biomechanica)


Conditioneel 

(handelingen met ritme en in balans)


- Voeding - Beweging (energie input vs energie output)

GBA-methode

De beste online informatiebron voor trainers mbt situatietraining kan je vinden op:

ACE COACH

ACE COACH

KERNBEGRIPPEN


Visie GBA/ST

Hoofdbedoelingen (3)

Shot-keuze (+100)

SPELSITUATIES (4)

SHOT-CYCLUS

SHOT-INTENTIES (8)

PLAYING-SHOTS (9)

Variability Quotient

Program-2-Focus