TENNIS TEACHING GBA (ST)


Hier vind je de kernbegrippen van de TENNIS TEACHING GBA methode


Visie achter de GBA methode

Vanuit ieders persoonlijke spelbeleving wordt een strategie bepaalt en daaropvolgend ook de tactiek (shot-patterns) om je tegenstander te bekampen. Dit noemt men ook het 'wedstrijdplan'.

Elk punt wordt vertaald naar een aantal shot-situaties (dé tool van de GBA methode). Elke shot-situatie bestaat uit een context en respons

Uiteindelijk beslist de speler adh van de context een respons onder de vorm van een shot-keuze met de bijbehorende balkwaliteiten.

Het antwoord of respons is liefst effectief én efficiënt én herhaalbaar door een persoonlijke invulling die streeft naar een optimale output.

De technische, mentaal/tactische en conditionele vaardigheden die hiervoor nodig zijn worden in de GBA training aangeboden op een hollistiche wijze of ook totaalbenadering genoemd.


Deze vaardigheden situeren zich in de volgende DOMEINEN:

Emotioneel - Mentaal   ===>(goed/slecht vs juist/fout)

Tactisch - Technisch     ===>(shotkeuze vs biomechanica)

Conditioneel                ===>(handeling met ritme en in balans)

- Voeding - Ontspanning ===>(energie input vs energie output)


Hoe ziet zo'n training eruit?

De speler wordt in een voor hem relevante bepaalde SHOT-SITUATIE geplaatst, die hij/zij dient op te lossen door (uiteindelijke doel) onbewuste keuzes te maken.

Om dat (uiteindelijk doel) te kunnen onder spel/wedstrijddruk zal hij zich een aantal vaardigheden eigen te moeten maken

De 'begeleider' (initiator-instructeur-trainer B-trainer A-coach) biedt deze situatie aan (uiteraard aangepast aan het niveau) en via een aantal leer-,oefen- en wedstrijdvormen gaat de speler deze onder de knie krijgen.

Dus van open (alle vaardigheden) naar gesloten (geïsoleerde vaardigheid) en terug naar open situaties in één les.

De GBA methode verschilt vooral in de holistische aanpak en de nadruk op het impliciet/differentieel leren.

De spelers kunnen via zelfevaluatie zien, aan de hand van de gewenste balkwaliteiten én het effect op de medespeler/tegenstander of de 'leerstof' begrepen, gekend en deel uit maakt van zijn skill-set onder druk.

Het is dan kwestie om deze 'stof' voldoende te herhalen om het uiteindelijk te kunnen onder spel/wedstrijddruk!Welke spelsituaties kennen we?

1. Het beginspel (start)                ==>Opslag - Terugslag

Een punt ‘start’ steeds met een opslag en terugslag volgt als er geen dubbele fout wordt geslagen.


2. Het achterveldspel (rally)         ==>Baseline - Baseline

Met een 'rally' wordt het achterveldspel uitgevochten.


3. Het transferspel (approach)     ==>Opkomen– Tegenspel

Een ‘approach’ naar het net ondernemen na het aanpakken van een te kort gespeelde shot van de tegenstander en het tegenspel verwerken op weg naar het net is onderdeel van het transferspel. 


4. Het voorveldspel (volley)        ==>Netspel – Tegenspel

Met een ‘volley’ wordt uiteindelijk bij het netspel voor het punt gegaan, maar deze kans om te scoren ziet men dikwijls verijdeld door het tegenspel van de tegenstander bv. met een lob of passing.Wat is een shot-situatie?

Een SHOT-SITUATIE is de kern van het GBA concept!


Een shot-situatie bestaat uit 2 blokken met verschillende 'elementen'.

Een 'context' of 'uitdaging' en een 'respons' of 'antwoord'.

Het aantal elementen van de context en de respons verschilt voor een starter, recreant, gevorderde en elitespeler!

Hoe hoger het speelniveau hoe meer elementen er worden gebruikt (==>en gezien in de context) om de optimale respons te kiezen

A. Een shotsituatie met de 'elementen' voor een starter:

1. De context

 • de relatieve moeilijkheidsgraad vd aankomende bal (persoonlijk gevoel)

2. De respons

 • Eén tactische bedoeling "doen lukken" (=neurtraliseren)!
 • shot-keuze  
 • de vertrekkende bal (= 5 balkwaliteiten)
 • herplaats-locatie of speelbasisB. Een shotsituatie met de 'elementen' voor een gevorderde:

1. De context

 • de locatie van de tegenstander
 • de voorkeurpatronen van tegenstander in deze situatie
 • balans voor, tijdens en na zijn shot
 • het al dan niet effectief bewegen naar zijn vermoedelijke speelbasis
 • de aankomende bal (balgedrag en baltraject)
 • de relatieve moeilijkheidsgraad vd aankomende bal (persoonlijk gevoel)

2. De respons

 • shot-intentie (neutraliseren, initiatief nemen, scoren)
 • shot-keuze 
 • de vertrekkende bal (= 5 balkwaliteiten)
 • herplaats-locatie of speelbasisTactische-bedoeling

Sla neutraliserend (Neutralise the Pressure)

Hoofdbedoeling is om jouw respons te doen LUKKEN!

===>zodat jij in de balwisseling blijft!

De context is dermate moeilijk te verwerken (zware tijd- en/of ruimtenood) dat je gedwongen wordt te kiezen voor een "neutraliserende" of "ontwrichtende" shot (alles of niets), met als gevolg...

De tegenstander slaat "ontwrichtend" en dwingt jou om voor een noodoplossing te gaan! 


Sla dwingend (Take Control or Initiative)

Hoofdbedoeling is om een zwakke respons af te dwingen!

===> zodat jij met je volgende ontwrichtende shot kunt scoren!

De context is niet makkelijk, maar dermate goed te verwerken (geen zware tijd -en/of ruimtenood) dat je voor een "dwingende shot" kunt kiezen, met als gevolg...

Jij dwingt een gelijkaardige kwalitatieve respons af van de tegenstander, zoniet ga je voor de winst!

Sla ontwrichtend (Take the Point)

Hoofdbedoeling is om zijn respons te doen MISLUKKEN!

===>zodat je het punt wint!

De context is dermate makkelijk te verwerken (geen tijd- en/of ruimtenood) dat je voor een "ontwrichtende shot" kunt kiezen, met als gevolg...

Jij ontwricht de tegenstander en dwingt hem om voor een noodoplossing te gaan! Is de druk te groot dan slaat hij een directe fout!


Shot-intenties

Slaan met een bedoeling is essentieel in een wedstrijd én prima om een tactisch kader aan te reiken maar te algemeen om in de trainingspraktijk effectief te gebruiken. Een verfijning of konkreter wordt het door deze bedoelingen te vertalen naar shot-intenties.

‘Neutralze the Pressure’ ==> To Neutralize of neutraliseren van de druk

‘Take Control' ==> To Build (opbouwen) - To Attack (aanvallen) - To Counter Attack (tegenaanvallen) - To Approach (naar het net)

‘Take the Point' ==> To Score/Win (scoren)De shot-keuze en de 'Acht Varianten' (afgeleid van Edgar Giffenig 'The 5 essential groundstroke variations')

De shot-keuze is de laatste stap voor de uitvoering.

Sla ik aanvallend met een backhand langs de lijn of draai ik naar mijn forehand en speel ik een inside-in om te scoren?

Er zijn legio keuzes en om deze effectief in de training te automatiseren worden ze vertaald in een aantal herkenbare 'Playing Shots' met concrete balkwaliteiten (BQ)

PLAYING SHOTS


 1. The Lifting Shot (meestal om te neutraliseren, ook om naar het net te gaan)
 2. The Stretched Out Shot (meestal om te neutraliseren, ook om te scoren)
 3. The Building Shot (meestal om op te bouwen, ook om te approachen)
 4. The Schoulder Level Shot (meestal om te scoren, ook om aan te vallen)
 5. The Drop Shot (meestal om te scoren, ook om op te bouwen)
 6. The Go for It Shot (meestal om te scoren, ook om te neutraliseren)
 7. The Off the Bounce Shot (meestal om aan te vallen, ook om te neutralisen)
 8. The Dipping Shot (meestal om aan te vallen, ook om te approachen, te scoren & een tegenaanval te spelen)


Shot-functies = S-P-P-D-P 

Shotfuncties gebruik ik als een tool om de tactische uitvoering te visualiseren met een set van balkwaliteiten ifv de mogelijkheden van de speler(ster) en de context van de shotsituatie om de nodige PRECISIE te bekomen!

Spin= Effect ==> Type van spin en Vaart (= spin+snelheid)

Power= Vaart ==> Snelheid + Spin

Pace= Tempo ==> Moment van raken van de aankomende bal + Vaart 

Depth= Lengte ==> Vaart + Hoogte

Placement= Plaatsing ==> Lengte (=vaart + hoogte) + Richting

 

Een shot-functie is dus een combinatie van balkwaliteiten. Elke shot wordt bepaald door alle kwaliteiten, waaronder enkele van die kwaliteiten doorslaggevender zijn voor het succes je shot-keuze.

Aan elke shot-intentie hangt een dominante shot-functie vast.

 • Neutraliseren ==> PLACEMENT
 • Opbouwen ==> POWER
 • Aanvallen ==> PACE
 • Tegenaanval (=counter)==>SPIN
 • Approach ==> PLACEMENT
 • Scoren ==> PLACEMENTShot-keuzeShot-functies RICHTINGLENGTEVAARTSPINHOOGTE
The Lifting Shot (neutraliseren-aanvallen)
SPIN
...
+
...
+++
++
The Building Shot (opbouwen-aanvallen-approach)
POWER
+
++
+++
...
...
The Schoulder Level Shot (scoren-aanvallen)
PLACEMENT
++
+++
...
+
...
The Drop Shot (scoren-opbouwen)
SPIN
...
+
...
+++
++
The Dipping Shot (scoren-counteren)
PLACEMENT
+++
...
+
...
++
The Off the Bounce Shot (aanvallen-counteren-neutraliseren)
PACE
+++
...
++
+
...
The Go for It shot (scoren)
PLACEMENT
+++
++
+
...
...

Welke progressies doorloopt de GBA methodiek?


SPEL-TACTISCHE FASEN

 • Fase 1: ‘Doen lukken’
 • Fase 2: ‘Doen lukken in beweging’
 • Fase 3: ‘Doen mislukken’
 • Fase 4: ‘Scoren’
 • Fase 5: Speltypische shotsituaties
 • Fase 6: Speelstijltypische shotsituaties

Uit welke balkwaliteiten bestaat een shot?

Een shot bestaat uit 5 balkwaliteiten:
(voor een verklarend artikel 'SARAH' –> klik hier)

1. een bepaald balgedrag:

- vaart = snelheid + spin; lage, matige of hoge vaart

- hoeveel spin of effect; weinig, matig of veel spin

- type spin of effect; - topspin, backspin, slice of combinatie (bv. bij kickserve)

2. een bepaald baltraject of baalbaan;(strak, in boogvorm, in lobvorm of hoge boog)

- richting; richten naar pare zijde, centraal of onpare zijde
- hoogte=
afstand over het net; laag, medium of hoog over het net

* lengte; kort, half-court of diep

(*) is een samengestelde kwaliteit van vaart én hoeveel spin én hoogteVan Game Based Approach naar Teaching Tennis

Hallo!

Laat maar weten wat je van deze pagina vindt!
Schrijf gerust jouw mening ;-)

SideBar


Hollistische benadering (=alle domeinen)

Emotioneel - Mentaal (goed/slecht vs juist/fout)


Tactisch - Technisch (shotkeuze vs biomechanica)


Conditioneel (handelingen met ritme en in balans)


- Voeding - Beweging (energie input vs energie output)

GBA-methode

De beste online informatiebron voor trainers mbt situatietraining kan je vinden op:

ACE COACH

ACE COACH

KERNBEGRIPPEN

(Voor meer uitleg klik op de linken)

SPEL-SITUATIES

 1. Opslag
 2. Terugslag
 3. Baseline
 4. Approach & tegenspel
 5. Netspel & tegenspel


SHOT-SITUATIES


PROGRESSIE IN GBA


SHOT-INTENTIES

SHOT-KEUZE

PATTERNS

BALKWALITEITEN

SHOT-FUNCTIES