Artikels 2007


Korte Artikels en ondersteunende Video's met Handige Tips over techniek, tactiek, mentaal, conditie, motivatie, ontwikkeling,...NAVIGATIE PANEEL

September 2007
S.A.R.A.H.
Ball Controls video: Height
Ball Controls video: Distance
Wanneer naar het net?
Oktober 2007
S.P.A. theorie
P.A.S-principles video
November 2007
Racketgrootte?
Mental: Techniek H.A.T.
December 2007
Tactiek Kleurencode
Mental: Het Juiste Midden
PROBEER HET UIT!
Jouw Artikel

In het navigatiepaneel kies je uit welke maand je de artikelen wilt lezen. Heb je enig commentaar of vragen met eender welke artikel, laat het mij gerust weten ... mail het mij!

walter.damico65@gmail.comDecember 2007

Het juiste midden

Met jezelf overweg kunnen en aanvaarden wat is, is een essentiële vaardigheid om te kunnen groeien.

Het juiste midden?Kleurencode om tactiek te leren

Tactiek komt voor techniek! De juiste keuze (of intentie/bedoeling) komt voor de juiste uitvoering, maar hoe leren we dit goed doen?

Tactiek leren via een eenvoudige kleurencode!

Een meer uitgewerkte versie lees je hier De juiste intentie kiezen!
November 2007

H.A.T. of een hoed om je hoofd koel te houden

Je kan niet meer helder denken en verliest figuurlijk je hoofd of is dat je hoed (H.A.T)? In ieder geval de grip op de wedstrijd! Lees het volgend artikel en je weet voortaan wat te doen.

Mentale technieken!Kies het juiste racketgrootte voor je kind

De grootte is afhankelijk van de lengte van je kind maar ook van het niveau
klik hier
Okober 2007

S.P.A. : de theorie van de slagvereisten

Spa-water is welgekend is onze contreien en nu ook in het tennislandschap.

S.P.A.-Principe of 'Hoe kan ik het tennisballetje mijn wil opleggen?'!P.A.S.-principle: de slagvereisten uitgelegd op video

Als je in beeld en geluid (Engels) de uitleg wilt zien van deze 'P.A.S.-principles' klik dan op onderstaande video:
September 2007

S.A.R.A.H. of de theorie van Ball Controls (Balkwaliteiten)In mijn eerste van hopelijk vele artikels worden de 'Vijf balkwaliteiten of BQ' eenvoudig uitgelegd én kan je ze onthouden door het acroniem SARAH!

Het tennisspelletje gezien door de ogen van SARAHBall Controls : Height

Een duidelijk uitleg (Engels) van deze balkwaliteit in beeld en geluid met twee praktische drills (basisslagen en volley) die iedereen (niveau: recreant) kan gebruiken!

Ball Controls : Distance

Een duidelijk uitleg (Engels) van deze balkwaliteit in beeld en geluid met een praktische drill (basisslagen) die iedereen (niveau: recreant) kan gebruiken!

Oplopen naar het net: wanneer?


Wanneer naar het net of toch beter van achter blijven? Met behulp van het stoplicht kan je de juiste keuze maken!

Naar het net of liever niet?
Van "Artikels 2007" naar Artikels